Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "136 Przemiany demograficzne, społeczne i gospodarcze na świecie w XIX w."
Do czego przyczynił się rozwój medycyny w XIX w.?
do spadku śmiertelności
do wzrostu średniej długości życia
do osiągnięcia ok. 1900 mln populacji świata pod koniec wieku
Co przyczyniło się do masowego opuszczania wsi przez jej ludność w XIX w.?
duże bezrobocie
rozwój transportu
poszukiwanie zatrudnienia
Jakie nowe dziedziny przemysłu powstały w XIX w.?
elektryczny
chemiczny
elektromaszynowy
Jakie było pierwsze podejście właścicieli fabryk do wynagrodzenia za pracę w dobie przemysłu w Europie?
wysokie zarobki rozleniwiają pracowników
dobrze opłacany pracownik jest najbardziej wydajny
liberalne
Jakie państwo jako pierwsze zalegalizowało związki zawodowe?
Belgia
Anglia
Francja
Jakie hasło były podstawą liberalizmu?
Indywidualizm
ograniczanie funkcji państwa i pozostawianie jednostce jak największego zakresu wolności
wiara w postęp i doskonalenie się świata w rozwoju dziejowym
Kim był John Stuart Mill?
angielskim filozofem
niemieckim filozofem
liberałem
Wyznawcy liberalizmu popierali:
ograniczanie funkcji państwa
rozwój kapitalistycznej przedsiębiorczości
rozwój kapitalistycznego przemysłu
Jaka idea była najpopularniejsza wśród XIX-wiecznej społeczności?
liberalizm
socjalizm
nacjonalizm
Czyje prace przyczyniły się do rozwoju idei socjalistycznych?
Piotra Proudhona
Jeremy'ego Benthama
Karola Marksa
Rewolucjoniści w dobie rozwoju socjalizmu:
odrzucali demokrację parlamentarną
planowali wprowadzić dyktaturę proletariatu
uważali, że tylko rewolucja może wyzwolić klasę robotniczą
Socjaldemokraci utworzyli:
Europejskie Stowarzyszenie Robotników
Międzynarodową Partię Robotników
Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników
W którym roku powstała II Międzynarodówka?
w 1889 r.
w 1903 r.
w 1906 r.
Co spowodowało problem pozycji politycznej w rozwijającym się systemie parlamentarnym w XIX w.?
wykształcanie się kapitalizmu
niezdolność wyróżnienia jednej kultury i narodu do sprawowania władzy w państwie
wyżej stawiane prawa jednostki w stosunku do państwa
Jaką wartość nacjonaliści uważali za najważniejszą?
sprawiedliwość
dobro narodu
równouprawnienie
Jakich sposobów używali nacjonaliści by wykorzenić kulturę i język mniejszości narodowych?
przymusowej nauki języka państwowego
szkół
służby wojskowej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie