Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "140b Walki narodowo wyzwoleńcze Polaków w XIX w. Niezdany"
Jakie XIX-wieczne wydarzenie uświadomiło rządzącym Rosją, że państwu potrzebne są reformy, a armia rosyjska jest zacofana?
trudności w starciach z polskimi oddziałami walczącymi o niepodległość
trudności w starciach z połączonymi oddziałami Polski, Litwy i Białorusi
klęska Rosji w wojnie krymskiej w latach 1853-1856
Czego domagali się Polacy podczas masowych demonstracji w Warszawie w 1860 r.?
wprowadzenia stanu wojennego
wprowadzenia autonomii Królestwa Polskiego
wycofania się wojsk austriackich z terenów Warszawy
Polski obóz czerwony:
dążył do powstania
tworzyli go głównie studenci
miał wpływy wśród mieszczaństwa
Polski obóz białych:
uważał, że jedynie pokojowe manifesty rozwiążą problemy polskiego państwa
tworzyli w szczególności chłopi, młodzież i szlachta
tworzyli w szczególności mieszczanie i szlachta
Założony w 1862 r. Komitet Centralny Narodowy:
nie został założony przez obóz białych
sprawił, że istniało rzeczywiste polskie państwo podziemne
ściągał podatki
W jaki sposób władze rosyjskie chciały rozbić Komitet Centralny Narodowy?
poprzez wysłanie do ciężkich robót lub wtrącenie do więzień posądzonych o działania w komitecie
wyłapaniem polskich patriotów i internowaniem ich jako więźniów politycznych
poprzez przeprowadzenie masowego naboru do wojska
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe przeciwko zaborcom rosyjskim?
23 stycznia 1862 r.
22 stycznia 1863 r.
28 stycznia 1863 r.
Jakimi obietnicami Rząd Narodowy starał się przekonać chłopów do wzięcia udziału w powstaniu styczniowym?
zniesienie podatków za uprawianie pańszczyzny
nadanie im ziemi na własność i zniesienie pańszczyzny
danie bezrolnym grunty dóbr narodowych
Kiedy zakończyło się powstanie styczniowe?
w styczniu 1864 r.
wiosną 1864 r.
w grudniu 1864 r.
Dlaczego żadne z powstań polskich w latach 1830-1863 przeciwko Rosji nie miało szans powodzenia?
ponieważ powstańcy mieli małą liczebność oddziałów w stosunku do zaborców
ponieważ Polacy posiadali braki żywności
ponieważ oddziały nie były tak dobrze uzbrojone jak wojska rosyjskie
Co było powodem nie przystępowania Polaków do powstań w latach 1830-1863?
obawa o swoje życie
brak wiary w zwycięstwo
brak patriotyzmu
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie