Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian II - 07c Polska pod zaborami"
Ile świąt świeckich wprowadzono podczas rewolucji francuskiej?
7
12
15
W którym roku sejm uchwalił akt, w którym została zniesiona władza Mikołaja I jako króla Polski?
w 1830 r.
w 1831 r.
w 1832 r.
Dlaczego nie powiodła się rusyfikacja i germanizacja całego społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX w.?
ponieważ rosła aktywność patriotyczna
ponieważ do odbudowy kultury i gospodarki przystąpiła również szlachta
ponieważ przeprowadzano spiski przeciw zaborcom
W którym roku Francja wprowadziła prawo do rozwodu?
w 1789 r.
w 1792 r.
w 1796 r.
Gdzie doszło do największej bitwy w wojnie z Rosją o niepodległość Polski w 1831 r.?
pod Ostrołęką
w Warszawie
pod Grochowem
W zaborze pruskim język polski w XIX wieku w szkołach:
był używany jako język wykładowy
był całkowicie zakazany
był językiem, którym nauczano tylko religii
Antysemici oskarżali Żydów na terenach polskich o:
gospodarcze opóźnianie kraju
propagowanie socjalizmu
próby asymilacji w społeczeństwie polskim
Co znajdowało się w budowanych przez polskie mieszczaństwo kamienicach czynszowych w XIX w.?
przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową
przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową
mieszkania
Co doprowadziło do sprawniejszej komunikacji między ludźmi w okresie rozwoju nauki i techniki w XIX w.?
rozwój prasy
transport
pojawienie się radia i telegrafu
Co ustanowił ogłoszony przez cara Statut organiczny w 1832 r.?
zniesienie polskiego sejmu
zniesienie polskiej armii
zniesienie języka polskiego w urzędach administracji
Protest dzieci w szkole podstawowej we Wrześni przeciwko germanizacji, miał miejsce w roku:
1901
1905
1911
W jakim polskim mieście powstało pierwsze pogotowie ratunkowe z własną karetką?
w Warszawie
w Krakowie
w Gdańsku
Co sprawiło późne docieranie wynalazków i nowinek technicznych do dziewiętnastowiecznej Europy wschodniej?
brak ich zastosowania w przemyśle
brak środków finansowych na ich zakup
niechęć tamtejszej władzy do obcych technologii
Powstanie polskie w Galicji w 1846 r.:
zostało udaremnione przez policję pruską i austriacką
zostało udaremnione przez wojska austriackie i chłopów polskich
zostało udaremnione przez oddziały pruskie, policję austriacką i chłopów polskich
Jakimi obietnicami Rząd Narodowy starał się przekonać chłopów do wzięcia udziału w powstaniu styczniowym?
zniesienie podatków za uprawianie pańszczyzny
nadanie im ziemi na własność i zniesienie pańszczyzny
danie bezrolnym grunty dóbr narodowych
W 1906 r. w Poznańskiem i na Pomorzu odbył się:
manifest robotniczy o podwyższenie płac
strajk szkolny z udziałem ponad 80 tysięcy uczniów
konwent o przywrócenie autonomii Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Program Polskiej Partii Socjalistycznej zakładał:
utworzenie federacji wolnej Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą
w niepodległym państwie stopniowo wprowadzać socjalizm
wypędzenie z polskiej gospodarki Żydów i Niemców
Jak nazywano pruskich właścicieli ziemskich?
landlordami
junglandami
junkerami
Co spowodowało problemy z wodą, spadku jej jakości oraz spadku higieny w polskim społeczeństwie w dobie rozrostu urbanizacji i wyżu demograficznego?
rozwój przemysłu
sabotaż państw zaborczych
stary i zużyty systemy wodociągowy
W którym roku powstał bunt chłopów galicyjskich (rabacja)?
w 1846
w 1848
w 1852
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie