Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "001 Podział źródeł, epok i dziejów"
Na jakie okresy dzieli się dzieje?
przed naszą erą i naszej ery
prahistoryczny i nowożytny
prehistoryczny i historyczny
Kto podzielił historię na dwie ery?
św. Hipolit
św. Joachim
św. Augustyn
Na ile okresów Joachim z Fiore podzielił dzieje ludzkości?
2
3
10
Kiedy pojawiło się pierwsze pismo?
ok. IV tysiąclecia p.n.e.
ok. II tysiąclecia p.n.e.
na początku n.e.
Co było podstawą pisma?
dysgrafia
piktografia
pismo mnichów tybetańskich
Który rok uważa się umownie za kończący okres starożytności?
200
476
622
Na jakie lata umownie przypada okres średniowiecza?
między połową IV a XV wieku
między V a X wiekiem
między V a XIII wiekiem
Jak nazywał się okres między XVIII a XX wiekiem?
wczesnonowożytny
nowożytny
nowoczesny
Zakończenie I wojny światowej przyjmuje się za końcowe lata okresu:
nowożytnego
wczesnonowożytnego
starego tysiąclecia
Jak się nazywa nowy okres po zakończeniu I wojny światowej?
dzieje społeczne
dzieje najnowsze
dzieje nowoczesne
W którym wieku powstała historia jako nauka?
w X
w XIII
w XV
Na jakie dwie grupy dzieli się źródła historii?
pisane i niepisane
pisane i pozostałe
pisane i wykopaliskowe
Do jakich źródeł historycznych zalicza się korespondencję?
historiograficznych
epistolarnych
biograficznych
Do źródeł historiograficznych zaliczamy:
kroniki
roczniki
pamiętniki
Do źródeł aktowych zaliczamy:
notatki urzędowe
dokumenty powstałe na użytek administracji
sprawozdania
Na jakie kategorie dzieli się źródła niepisane?
archeologiczne, obiekty architektoniczne i dzieła sztuki
archeologiczne i dzieła sztuki
wykopaliskowe i dzieła sztuki
Zewnętrzne badanie źródeł historycznych to:
sprawdzenie wiarygodności treści
sprawdzenie autentyczności treści
ustalenie czasu powstania
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie