Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "028 Kultura i życie codzienne wczesnośredniowiecznej Europy "
Określenie "upadek Rzymu", które zostało wprowadzone przez:
Williama Defoe
Edwarda Gibbona
Marka Williamsa
Po 476 r. największymi propagatorami kultury antycznej były dwie instytucje:
Kościół rzymski i cesarstwo bizantyjskie
cesarstwo bizantyjskie i państwo Merowingów
Imperium Rzymskie i podległe mu spacyfikowane państwa barbarzyńskie
Do Ojców Kościoła zaliczamy:
Beda
Hilarego z Poitiers
Tertuliana
Autorem cytatu: "Jeśli myśliciele pogańscy powiedzieli przypadkiem prawdy pożyteczne dla naszej wiary, zwłaszcza filozofowie platońscy, nie tylko należy się tych prawd obawiać, ale należy je, ku pożytkowi naszemu, odebrać tym nieprawnym posiadaczom", jest:
Święty Benedykt
Święty Paweł
Święty Augustyn
Kultura wczesnego średniowiecza była zdominowana przez religię:
pogańską
chrześcijańską
islamską
Życie średniowiecznych zakonów opierało się na:
edykcie cesarstwa rzymskiego
regule św. Benedykta z Nursji
encyklice papieża Klemensa V
Benedyktyńska zasada ora et labora oznacza:
zbawienie poprzez łaskę
pokój i dobro
módl się i pracuj
Z nastaniem czasów feudalizmu podstawową jednostką organizacyjną w kościele stała się:
diecezja
parafia
oblata
Synkretyzm religijny polega na:
łączeniu w jedną całość, często ze sobą sprzecznych, światopoglądów, wierzeń religijnych i kulturowych
izolowaniu się członków jednej wiary od innych wyznań
rozłamie religijnym w jednym wierzeniu
Autorem dzieła "O pocieszeniu, jakie daje filozofia" jest:
Izydor
Boecjusz
Kasjodor
Kasjodor żył w:
VI w.
VIII w.
XIX w.
Izydor w 600 r. w Sewilli został:
namiestnikiem książęcym
królewskim paladynem
biskupem
Najbardziej znane dzieło Beda " Historia ecclesiastica gentis Anglorum" opisywało:
historię Brytanii od I w.p.n.e. Do 731 r.n.e.
historię chrześcijaństwa do 822 r.
historię Imperium Rzymskiego
Kościół rzymski zakazał zawierania małżeństw między krewnymi do siódmego pokolenia w roku:
633
755
822
Do pozostałości po sztuce romańskiej w Polsce zaliczamy:
Drzwi Płockie
ołtarz w kościele mariackim
Drzwi Gnieźnieńskie
Sztukę romańską charakteryzują:
barwne dekoracje ścienne
niewielkie otwory okienne
okrągłe łuki
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie