Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Present Perfect - test 2"
0. My grandma ............... (mieszka) in London since 1960.
has been
has lived
has worked
1. How long ............... (ona uczy) Polish to foreigners?
has she taught
She has taught
have she taught
2. She ............... (uczy) Polish for 25 years
taught
have taught
has taught
3. I .................. (nie rozmawiać) your parents for a long time.
haven?t heard
haven?t talked to
haven?t said
4. How long ................ (oni mają) it?
they have had
had they
have they had
5. They ............ (mieć) it for 2 weeks
have got
had got
have had
6. We ...............(znamy) each other since childhood.
have known
have met
have seen
7. We .................. (spędzamy) our free time together since then.
have brought
have been
have spent
8. I ...............(nie mam wieści) anything from your youngest sister in the last few days.
haven?t seen
haven?t met
haven?t heard
9. She has been in hospital ............ last Monday.
for
since
since then
10. Jack hasn't seen your eldest sister ..........(od dawna).
In the last few days.
for ages
so far
11. She ............... (wyjechała) home. She has studied tourism in Harvard since 2007.
have left
?s left
left
12. How many pages of your master's thesis ............... (napisałaś) so far ?
you have written
you haven?t written
have you written
13. I have written 25 pages ......... (do tej pory).
since then
Ever
so far
14. She has ...... (właśnie) cut her finger.
yet
already
just
15. I have just ......... (przypaliłam) a toast.
burnt
burned
brought
16. She ............... (schudłam) 3 kilograms so far.
has broken
has found
has lost
17. The Police ........................ (nie złapała) him yet.
haven?t caught
haven?t found
haven?t taken
18. ............... (czy on wziął) the pill yet?
He has taken
Has he taken
Have he taken
19. Yes, he has. ......... (już) done it.
Yet
Just
already
20. She ............... (nie zrobiła) her homework yet.
hasn?t made
hasn?t done
hasn?t driven
21. Have medical researchers invented a cure for AIDS ......... (już)?
yet
just
already
22. The train has ............... (już) left the station.
just
already
yet
23. Have they ............... (kiedykolwiek) sky dived before?
never
ever
it?s the first time
24. They have ............ (nigdy) sky dived.
never
ever
Before
25. ............... (czy on kiedykolwiek pojechał) on a survival camp?
Have he ever gone
Has he ever gone
He has never gone
26. I .................. (nie jadłem) snail
haven?t drunk
haven?t tried
haven?t eaten
27. Has he ever ...... (przeszedł) The North Pole?
worn
walked across
won
28. He ............... (przebył) the deepest cave.
have explored
explored
has explored
29. ..................... (czy spędziłeś) 1 day on a remote uninhabited island?
You haven?t spent
Have you spent
You have spent
30. I............ (piłem) coconut milk
drank
have drunk
have drunken
31. ........................ (To jest pierwszy raz kiedy) I have run in marathon.
It?s my second time
It?s my first time
before
32. A tree .................. (urosło) 50 cm since last year.
has increased
has grown
has given
33. The climate ............... (zmienił się).
has caught
has changed
Got higher
34. The average global temperature ..................... (wzrosła) .
has fallen
has got higher
has thought
35. The ice berg .................. (stopniał).
has grown
has fallen
has melted down
36. Some animal species .................. (wymarły).
have left
have died out
have gone
37. The fuel price ............... (wzrosły).
have ridden
have risen
have fallen
38. The computer enginneers .................. (rozwinęli) new computer technology.
have invented
have developed
have made
39. Scientists .................. (wynaleźli) a new farming method of organic food.
have developed
have advanced
have invented
40. Researchers ..................... (dokonali postępu) in embryo research.
have developed
have made progress
have grown
41. Economic crisis .................. (pozostawił) some people homeless.
has
has left
has
42. More people ..................... (stało się) unemployed.
have become
have left
have stood
43. Space exploration............... (dokonano kroku naprzód).
have invented
have risen
has advanced
44. They have built the new shopping center............... (od roku).
1year ago
last year
for 1 year
45. Yelena Isinbayeva ..................... (pobiła) the world record in paul vault.
has broken
broke
breakes
46. I ..................... (nie zakochałem się) in love at the first sight.
don?t fall
haven?t fallen
didn?t fall
47. ..................... (czy kiedykolwiek skakałeś na bungee) bungee jumping?
Have you ever done bungee-jumping?
Did you do bungee-jumping last weekend?
Do you do bungee-jumping?
48. ..................... (czy kiedykolwiek próbowałeś) balooning?
will you try
Did you try
Have you ever tried
49. For the last decade the average life expectancy ............... (wzrosła).
started to increase 10 years ago .
has increased
increased
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie