Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "020. Ziemie polskie w starożytności"
Skąd wywodziła się kultura łużycka zamieszkująca ziemie polskie?
z kultury naddunajskiej
z Celtów
ze Słowian
Jakie tereny objęła ludność kultury łużyckiej?
północne Morawy
dorzecze dolnego Dunajca
Saksonię
Co było przyczyną przerwania rozwoju społeczno-ekonomicznego kultury łużyckiej w VI/V w. p.n.e.?
najazdy Rzymian
najazdy Celtów
najazdy Scytów
W którym wieku Celtowie najeżdżali na ziemie polskie?
w V w. p.n.e.
w IV w. p.n.e.
w III w. p.n.e.
Co oznacza termin osada otwarta?
że osada prowadziła koczowniczy tryb życia
że osada była otwarta na kontakty z innymi osadami lub handlarzami
osada taka nie posiadała umocnień obronnych
Na jakiej ziemi rozwinęła się kultura przeworska?
Małopolskiej
Wielkopolskiej
Kujawskiej
Na jakie ziemie oddziaływał kultura przeworska?
Mazowsze
zachodnie Pomorze
część Podlasia
W jakich okolicach znajdowało się centrum hutnictwa?
Dolnego Śląska
Góry Świętokrzyskiej
Karpat
Ekspansja których ludów doprowadziła do powstania kultury oksywskiej na ziemiach polskich? A)Słowian B)Scytów C)Celtów
Slowian
Scytów
Celtów
Jakie obszary zostały objęte działaniem kultury oksywskiej?
Pomorze Zachodnie
Pomorze Środkowe
Pomorze Wschodnie
Jakie obszary zostały objęte działaniem kultury oksywskiej?
ziemię chełmińska
Kujawy
Wybrzeże Drawskie
Kiedy Rzymianie zaczęli napływać na ziemie polskie?
na przełomie III i II w. p.n.e.
na przełomie II i I w. p.n.e.
na przełomie I w. p.n.e. i I w. n.e.
Skąd docierały wpływy Rzymu na ziemie polskie?
z plemion germańskich
z Kwadów
ze Słowian
Co zawierały groby ważniejszych osób zmarłych w II w. w centralnej Polsce?
naczynia z brązu i srebra
naczynia ze szkła
złote ozdoby
Bałtowie to:
ludność zamieszkująca Skandynawię
ludność zamieszkująca obszar Europy Środkowej
ludność zamieszkująca południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie