Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida"
0. Podmiot liryczny w utworze C. K. Norwida Moja piosnka (II) to:
wędrowny śpiewak z okresu romantyzmu,
wszyscy Polacy współcześni poecie,
człowiek, przebywający z dala od ojczyzny; sam poeta.
1. Adresatem wiersza Moja piosnka (II), którego podmiot określa mianem Pana, jest:
Bóg,
władca Polski,
przyjaciel poety.
2. Refren w wierszu Moja piosnka (II) C. K. Norwida:
akcentuje zafascynowanie osoby mówiącej podróżami,
podkreśla uczucie tęsknoty za ojczyną i wpływa na melodyjność tekstu,
ma za zadanie uspokoić wzburzenie podmiotu lirycznego.
3. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...
Tęskno mi, Panie...

W podanym fragmencie występują rymy:

męskie parzyste,
żeńskie przeplatane,
żeńskie krzyżowe.
4. Neologizm poetycki jest:
wyrazem utworzonym przez poetę dla potrzeb danego utworu,
wyrazem starym, który wyszedł z użycia,
logicznym odpowiednikiem archaizmu.
5. Co cechuje ludzi, którzy:
kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...

szacunek dla chleba i pracy,
przywiązanie do pożywienia,
oszczędność.
6. Co można powiedzieć o ludziach, którzy uważają, że:
...winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...

są egoistyczni i naiwni,
cechuje ich solidarność,
działają w sposób niezrozumiały.
7. O jakich cechach Polaków świadczą słowa:
...pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"

silne przywiązanie do obyczajów religijnych i tradycji,
chwalenie bliźniego, odnajdywanie jego dobrych cech,
witanie innych poprzez składanie głębokiego ukłonu.
8. Pytanie retoryczne:
Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi?
Wyraża:

zdziwienie poety sytuacją nieoczekiwanego oddalenia od kraju,
bezgraniczny smutek i osamotnienie poety,
przygnębienie z powodu powrotu do wspominanej ojczyzny.
9. Do b e z-t ę s k n o t y i do b e z-m y ś l e n i a,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez ś w i a t ł o-c i e n i a...
Tęskno mi, Panie...
Podmiot liryczny tęskni za:

śmiercią, którą rozumie jako stan odpoczynku,
niebytem, w którym nie trzeba się o nic martwić,
krajem, w którym żyją prawi ludzie.
10. Moja piosnka (II) C. K. Norwida wyraża:
radość poety z powrotu do kraju,
wiarę w możliwość powrotu do opuszczonej ojczyzny,
smutek, żal, tęsknotę z powodu oddalenia od Polski.
11. Moja piosnka (II) C. K. Norwida to przykład liryki:
pośredniej,
bezpośredniej,
maski.
12. Rozpoczynanie kilku kolejnych strof od słów Do kraju tego, gdzie... to zarówno przykład anafory jak i paralelizmu składniowego, ponieważ:
poeta użył takiej samej konstrukcji składniowej i tych samych słów w następujących po sobie zwrotkach,
twórca zdecydował się na wiersz refleksyjny,
te zwrotki mają podobną budowę gramatyczną.
13. Norwid idealizuje obraz Polski poprzez:
opisy piękna ojczystego krajobrazu,
wspomnienia pełne nostalgii,
przypisanie rodakom samych dobrych cech.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie