Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian I - 032 Polska w okresie panowania pierwszych Piastów"
W którym roku Czeski książę Brzetysław zaatakował państwo Piastów?
w 1038
w 1039
w 1042
Kto usiłował przejąć koronę po Mieszku I?
Bolesław Chrobry
Oda
Dobrawa
Podwody w okresie pierwszych Piastów to:
obowiązek nakładany na chłopów polegający na przeprowadzaniu książęcych stad, ludzi, i wozów
dostarczanie przez chłopów koni gońcom i funkcjonariuszom księcia
przewożenie książęcych danin i zasobów
W którym roku utworzono biskupstwo w Wilnie?
w 1114 r.
w 1121 r.
w 1140 r.
Kto był prawowitym następcą Bolesława Śmiałego?
Bolesław Krzywousty
Mieszko
Władysław Herman
Kim był kmieć?
chłopem mieszkającym na ziemi pana
własnością pana
niewolnikiem pana
Gdzie w Polsce w XIII w. najczęściej powstawały się nowe miasta?
na niezagospodarowanych terenach w pobliżu osad
na terenach istniejących już osad
z dala od osad
Czego dotyczył konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem?
wojny z Niemcami
decyzji Bolesława w sprawie zdrady rycerzy
próby usunięcia biskupa ze sprawowanego stanowiska
Kim był pochowany przez Bolesława Chrobrego w Gnieźnie Wojciech?
Niemieckim misjonarzem
biskupem
misjonarzem
Jak pierwsi Piastowie radzili sobie z najazdami wrogów?
uciekali do sojuszniczego państwa, by zebrać armię, a później odbijali utracone ziemie
zwoływali pospolite ruszenie
obwarowywali ludność w grodach
O czym mówił a zasada senioratu?
po śmierci króla władzę obejmuje jego najstarszy syn
senior ma za zadanie reprezentować kraj za granicą
władza rodu miała być nienaruszona
Co oznaczał termin komtury?
siedziby mistrzów krzyżackich
okręgi wojskowo-administracyjne zakonu rycerskiego
tereny Prus, którez ostały zniszczone przez Krzyżaków
Kim był Henryk Kietlicz?
biskupem krakowskim
arcybiskupem gnieźnieńskim
biskupem niemieckim
Na jakim prawie funkcjonowało "prawo chełmińskie" i "prawo średzkie"?
?prawie brandenburskim?
?prawie magdeburskim?
?prawie marchijskim?
Jak zakończył się atak Brzetysława na państwo Piastów?
utraceniem przez Czechy części północnych-zachodnich ziem
zajęciem przez niego Śląska
porażką wojsk czeskich
Dlaczego jest mało źródeł dotyczących formowania się państwa pierwszych Piastów?
ponieważ większość informacji spłonęło w pożarze dworu w Gnieźnie
ponieważ władcy nie prowadzili kancelarii
ponieważ nie umieli pisać
Jakie dzieło zawiera dokładny opis granic Polski za panowania Mieszka I?
?Kronika polska?
?Dagome iudex?
jego własny dokument
Kiedy rozpoczął się proces rozbicia dzielnicowego?
za panowania Władysława Hermana
za panowania Mieszka Starego
po śmierci Mieszka Starego
Jakie regiony zostały zgermanizowane podczas osiedlania się Niemców na ziemiach Piastów?
Pomorze Zachodniego
Pomorze Środkowe
Śląsk
Ile funkcjonowało parafii w Polsce pod koniec XII w.?
prawie 500
prawie 1000
więcej niż 1000
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie