Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "109. Zróżnicowanie religijne i kulturowe Rzeczpospolitej"
Z jakim państwem Rzeczpospolita była związana unią?
z Niemcami
z Białorusią
z Litwą
Jak nazywała się Polska po zawarciu nowej unii w Lublinie?
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Rzeczpospolita Dwóch Państw
Rzeczpospolita Podwójna
Ile ludności liczyła rzeczpospolita w ówczesnych czasach ?
ok. 10 mln.
ok. 7,5 mln.
ok. 5 mln.
W którym roku zawarto unię w Brześciu?
1569 r.
1599 r.
1596 r.
Co zawarto na unii w Brześciu?
Kościół prawosławny zachowa dotychczasowe obrzędy
Kościół prawosławny w dalszym ciągu będzie miał możliwość zawierania małżeństw przez niższych duchownych
Kościół prawosławny w Rzeczpospolitej podporządkował się Rzymowi
Jak nazywano Kościół prawosławny po unii w Brześciu?
unicki
prawomocny
grekokatolicki
Jaką religię wyznawała większość Tatarów?
luteranizm
judaizm
islam
Jaka religię wyznawali Niemcy zamieszkujący w Rzeczpospolitej?
luteranizm
kalwinizm
katolicyzm
Kto wyznawał judaizm?
Tatarzy
Żydzi
Niemcy
W którym roku miała miejsce konfederacja warszawska?
1537
1573
1575
Gdzie powstał uniwersytet luterański?
w Królewcu
w Krakowie
w Warszawie
Jak inaczej nazywani byli arianie?
antytrynitarzami
braćmi polskimi
antykatolikami
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie