Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "209. Rzeczpospolita Polska"
Jak nazwano państwo polskie po uzyskaniu niepodległości w 1918 r.?
II Rzeczpospolita
Rzeczpospolita Polska
Polska
Jaka była powierzchnia Polski po uzyskaniu niepodległości?
ok. 200 tys. km2
ok. 400 tys. km2
ok. 500 tys. km2
Z jakimi państwami graniczyła niepodległa Polska?
z Czechosłowacją
z Rumunią
z Łotwą
Jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały niepodległą Polskę?
Ukraińcy
Tatarzy
Ormianie
Jaka mniejszość narodowa stanowiła największy % ludności Polski?
Niemcy
Ukraińcy
Rosjanie
Ile % ludności stanowiła łącznie mniejszość narodowa Polski?
31%
28%
25%
Jak nazwano podpisany przez Polskę traktat o ochronie mniejszości narodowych?
traktat suwerenności
mały traktat wersalski
zbiór praw i obowiązków mniejszości narodowych
Jakie ziemie zaliczano do Kresów Wschodnich?
Wileńszczyznę
Wołyń
Zaolzie
Gdzie pojawiły się antypolskie wystąpienia na terenach państwa?
w dawnej Galicji Wschodniej
na południowym-wschodzie
w części północnej
Jak nazywała się jedna z nielegalnych antypolskich organizacji ukraińskich?
Ukraińska Organizacja Bojowa
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
Bolszewicka Organizacja Antypolska
Żydzi w niepodległej Polsce:
stanowili 9% społeczeństwa
stanowili 17% społeczeństwa
zamieszkiwali głównie miasta
Narodowa mniejszość żydowska:
posiadała własne organizacje oświatowo-kulturowe
była w konflikcie z polskimi grupami politycznymi
posiadała własne organizacje naukowe
W jakich państwach w powojennej Europie zamieszkiwało najwięcej Polaków?
w Niemczech
w Rosji
na Ukrainie
Jak nazywała się największa w Niemczech Polska organizacja?
Zjednoczony Związek Polaków
Naród Polski w Niemczech
Związek Polaków w Niemczech
Dlaczego Rosja popierała ukraińskie i białoruskie ataki terrorystyczne w niepodległej Polsce?
ponieważ chciała mieć pretekst do wypowiedzenia Polsce wojny
ponieważ dążyła do przyłączenie Kresów Wschodnich do swojego państwa
ponieważ chciała wprowadzić ustrój komunistyczny w Polsce
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie