Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: ",,Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha? ? wymowa biblijnych przypowieści"
0. Wezwanie ,,Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha" pojawia się w przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie
o siewcy
w żadnej z powyższych
1. W ,,Przypowieści o siewcy" skała symbolizuje:
ludzi o silnej, niewzruszonej wierze
nieurodzajną glebę
ludzi o wierze nietrwałej, ginącej pod wpływem pokusy
2. Troski, bogactwa i przyjemności zagłuszające wzrost słowa Bożego zostały ukazane jako:
ziarno, rozdeptywane na drodze
ciernie
diabeł zbierający ziarno
3. Zadaniem siewcy jest:
głoszenie słowa Bożego tak, aby trafiło do każdego, kto zechce słuchać
dostarczenie słowa Bożego do ludzi wierzących
odnajdywanie w tłumie tylko tych, których wiara wyda ,,plon stokrotny?
4. ,,Przypowieść o siewcy" cechuje
trudne przesłanie
skomplikowana fabuła
prosta forma
5. Najważniejszym elementem każdej przypowieści jest:
morał
przesłanie
jej treść
6. Inna nazwa przypowieści to:
parabola
metafora
porównanie
7. Ważną cechą symbolu, jest:
posiadanie kilku różnych znaczeń
jego jednoznaczna interpretacja
występowanie jedynie w dziełach literackich
8. Znaczenie alegorii odczytuje się:
zależnie od własnej wyobraźni i interpretacji
tylko w jeden, powszechnie przyjęty sposób
obydwie odpowiedzi są błędne
9. ,,Przypowieść o talentach" - ile talentów otrzymał ostatni sługa?
jeden
dwa
pięć
10. Trzeci sługa wyrzuca swojemu panu:
zbyt szybki powrót
surowość i zbyt wielkie wymagania
niesprawiedliwy ? według niego ? podział talentów
11. Mnożenie talentów symbolizuje:
życiową przedsiębiorczość
wdzięczność wobec Boga
ciągłe rozwijanie otrzymanych od Boga zdolności
12. Zgodnie z przesłaniem ,,Przypowieści o talentach", ten kto pracuje nad własnym rozwojem i umiejętnościami:
otrzyma jeszcze więcej
dorobi się bogactwa
jest wierny Bogu
13. ,,Przypowieść o talentach" ostrzega też przed:
nadmierną chciwością
postawą buntu wobec Boga
bezczynnością, wynikającą ze strachu
14. Bohaterowie odmiany przypowieści zwanej ,,przykładem" (lub ,,exemplum"):
niosą ze sobą wiele znaczeń symbolicznych
są przykładami pewnych postaw moralnych
są zazwyczaj postaciami autentycznymi
15. W czasach Chrystusa Samarytanie:
byli znani ze swojego miłosierdzia
byli niższymi sługami świątynnymi
byli lekceważeni przez Żydów
16. Samarytanin prosi właściciela gospody:
aby teraz on wspomógł rannego
aby opiekował się rannym i informuje go, że odda mu każdy poniesiony na chorego wydatek
aby opatrzył rany chorego zalewając je oliwą i winem
17. ,,Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie" mówi przede wszystkim o:
hipokryzji kapłana i lewity
realiach czasów Chrystusa
praktycznym wypełnieniu przykazania ,,miłości bliźniego?
18. Zadaniem biblijnych przypowieści jest:
przekazanie i wyjaśnienie w przystępny sposób uniwersalnych prawd
ostrzeżenie czytającego przed skutkami braku wiary w Boga
zaciekawienie i zwrócenie uwagi czytelnika
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie