Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "34. Organizacje międzynarodowe - ONZ"
0. Między innymi językami oficjalnymi ONZ są:
Niemiecki, Angielski, Francuski
Rosyjski, Chiński, Hindi
Angielski, Francuski, Arabski
1. Obecnie Sekretarzem Generalnym ONZ jest:
Kofi Annan
Boutros Boutros-Ghali
Ban Ki Mun
2. Siedzibą organizacji ONZ w Europie jest:
Genewa i Wiedeń
Berlin i Wiedeń
Genewa i Berlin
3. Członkami stałymi Rady Bezpieczeństwa w ONZ są:
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Chiny i Francja
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Szwecja i Francja
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Chiny i Szwecja
4. Organem w ONZ odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju jest:
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Rada Bezpieczeństwa
Komitet Bezpieczeństwa
5. Sekretarza Generalnego ONZ wybiera:
Rada Powiernicza
Zgromadzenie Ogólne
Rada Gospodarczo ? Społeczna
6. Nowych członków do ONZ przyjmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek:
Rady Powierniczej
Rada Gospodarczo ? Społeczna
Rady Bezpieczeństwa
7. Nowych członków do ONZ przyjmuje Zgromadzenie Ogólne w drodze:
Uchwały
Zarządzenia
Ustawy
8. Zgromadzenie Ogólne to organ plenarny złożony z przedstawicieli:
25 państw członkowskich
49 państw członkowskich
wszystkich państw członkowskich
9. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to najważniejszy organ prawny ONZ, swoją siedzibę ma w:
Nowym Jorku
Genewie
Hadze
10. Sekretarz Generalny ONZ wybierany jest na:
4 ? letnią kadencję
5 ? letnią kadencję
9 ? letnią kadencję
11. Rozwój oświaty i szkolnictwa medycznego to cel organizacji wyspecjalizowanej ONZ:
FAO
UNESCO
WHO
12. Rada Bezpieczeństwa jako organ ONZ składa się z:
15 członków
20 członków
25 członków
13. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury to:
UNIDO
UNESCO
UNICEF
14. Organizacje międzynarodowe to zrzeszenia państw, osób prawnych lub osób fizycznych pochodzących z różnych państw, powołane do realizacji celów określonych w statucie.
PRAWDA
FAŁSZ
15. Organizacje międzynarodowe spełniają określone funkcje. Funkcja regulacyjna polega na bezpośrednim świadczeniu przez organizacje usług za pomocą własnych decyzji, organów i środków, którymi dysponują.
PRAWDA
FAŁSZ
16. Cele, strukturę i zasady funkcjonowania organizacji ONZ opracowali na wspólnych konferencjach przywódcy głównych mocarstw koalicji hitlerowskiej (prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i przywódca ZSRR Józef Stalin).
PRAWDA
FAŁSZ
17. Konferencja założycielska ONZ z udziałem delegacji 50 państw rozpoczęła się 25 kwietnia 1945 r. w San Francisco, a zakończyła 25 czerwca podpisaniem Karty Narodów Zjednoczonych.
PRAWDA
FAŁSZ
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie