Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian III - 02. Czasy I wojny światowej"
Jakie wydarzenia przyczyniły się do niepowodzenia niemieckiego planu wojny błyskawicznej?
atak armii rosyjskiej na wschodzie
wsparcie Francji przez Wielką Brytanię
bitwa nad rzeką Marną
Jakie hasła głosiła partia bolszewicka?
reformy społeczne
zawarcie pokoju
kultura duchowa, normy moralne
Jakie nowe państwa powstały po zakończeniu I wojny światowej?
Finlandia, Włochy, Polska i Czechosłowacja
Czechosłowacja, Finlandia, Polska i Jugosławia
Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia
Kiedy Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ogłosiła oświadczenie dotyczące sprawy polskiej?
18 marca 1917 r.
27 marca 1917 r.
39 marca 1917 r.
Jędrzej Moraczewski:
należał do Narodowej Demokracji
należał do Komitetu Narodowego
stworzył z Piłsudskim kompromisowy rząd na potrzeby konferencji pokojowej we Francji
Decyzje podjęte na konferencji pokojowej w Paryżu dotyczące Górnego Śląska:
przeprowadzenie plebiscytu
przynależność do Austrii
przynależność do Niemiec
Powojenny spór o przynależność Galicji toczył się między:
Polską a Litwą
Polską a Rosją
Polską a Ukrainą
Jak nazywała się jedna z nielegalnych antypolskich organizacji ukraińskich?
Ukraińska Organizacja Bojowa
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
Bolszewicka Organizacja Antypolska
Jakie państwo w 1908 r. przyłączyło Bośnię i Hercegowinę?
Austo-Węgry
Francja
Rosja
Jakie państwo jest odpowiedzialne za wynalezienie czołgu?
Francja
Wielka Brytania
Niemcy
Kiedy w Piotrogrodzie wybuchł strajk?
3 marca 1917 r.
6 marca 1917 r.
12 marca 1917 r.
Jakie wydarzenie przyśpieszyło decyzję o kapitulacji Niemiec w I wojnie światowej?
strajk robotników w fabrykach broni i wyposażenia
bunt marynarzy w Kilonii
decyzja Wilhelma II o abdykacji
Jak doszło do wydania aktu 5 listopada 1916 r.?
ponieważ chciano pozyskać rekrutów wśród Polaków
ponieważ brakowało żołnierzy na froncie wschodnim
powodem były namowy wojska polskiego w zamian za udzielanie się na froncie zachodnim
Jak nazywał się rząd Polski, który powstał w 1918 r.?
Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej
Tymczasowy Rząd Polskiej Republiki
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
Kiedy podpisano traktat pokojowy w Wersalu, kończący polsko-niemieckie walki powstańcze?
26 kwietnia 1919 r.
14 maja 1919 r.
18 czerwca 1919 r.
Michaił Tuchaczewski był:
przewodniczącym buntu przeciwko bolszewikom przybyłym do Ukrainy
dowódcą oddziału Armii Czerwonej
dowódcą wojsk ukraińskich
Jakie państwo zwyciężyło w konflikcie o Galicję Wschodnią?
Ukraina
Polska
Rosja
Jaka mniejszość narodowa stanowiła największy % ludności Polski?
Niemcy
Ukraińcy
Rosjanie
Jakie państwa odgrywały najważniejszą funkcję w rozwoju kultury i sztuki na początku XX w.?
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Na czym polegał niemiecki plan wojny błyskawicznej?
na szybkim pokonaniu Francji
na szybkim pokonaniu Rosji
na zajęciu zaboru rosyjskiego na ziemiach polskich
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie