Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian III - 03. Czasy I wojny światowej"
Jakie postulaty głosił Lenin?
szybkie zaprzestanie wojny
nacjonalizacja
szybkie zawarcie pokoju
Jakie państwo otrzymało od Niemiec największą część obszarów?
Czechosłowacja
Jugosławia
Polska
Legiony Polskie:
zostały stworzone przez Rosję na potrzeby wojska polskiego
zostały stworzone przez Józefa Piłsudskiego
walczyły na froncie wschodnim po stronie rosyjskiej
Mała konstytucja:
została uchwalona w marcu 1919 r.
obowiązywała do momentu ustanowienia właściwej konstytucji
określała zakres działania i organizację najwyższych władz
Komisji Międzynarodowej na terenach Górnego Śląska:
pilnowała porządku podczas plebiscytu
czuwała nad spokojem podczas plebiscytu
posiadała własne wojsko
Ignacy Daszyński:
zgodził się na niekorzystne dla Polski warunki pokojowe z Rosją
stał na czele Rządu Obrony Narodowej
brał udział w konferencji pokojowej w Rydze
Żydzi w niepodległej Polsce:
stanowili 9% społeczeństwa
stanowili 17% społeczeństwa
zamieszkiwali głównie miasta
W którym roku Francja zawarła z Rosją porozumienie, wchodzące w skład trójporozumienia?
w 1893
w 1898
w 1904
Do jakich celów służyły samoloty?
zwiadowczych
bojowych
obserwacyjnych
Duma Narodowa to:
rosyjska rodzina carska
rosyjski parlament
rosyjscy politycy
Dlaczego Rosji nie zaproszono na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r.?
gdyż nie chciano wchodzić w układy z bolszewikami
ponieważ podczas dążenia bolszewików do władzy byli oni finansowani przez Niemcy, co mogłoby później zrodzić konflikty
gdyż nie chciano wchodzić w układy z komunistami
Komitet Narodu Polskiego:
został utworzony w Lyon
dowodził nim Józef Piłsudski
został utworzeniu w Paryżu
Jakie m.in. oddziały polskie działały na terenie Austro-Węgier przed I wojną Światową?
Związek Strzelecki, Drużyny Podhalańskie i Legiony Polskie
Drużyny Podhalańskie i Drużyny Bartoszowe
Drużyny Strzeleckie i Związek Strzelecki
Roman Dmowski:
był przewodniczącym Komitetu Narodowego Polski
kierował Tymczasowym Rządem Ludowej Republiki Polskiej
stał na czele kompromisowego rządu utworzonego wraz z Józefem Piłsudskim
Co to jest demarkacyjna?
linia odgraniczająca walczące wojska w czasie zawieszenia broni lub rozejmu
strefa odgraniczająca walczące wojska w czasie zawieszenia broni lub rozejmu
tymczasowy przebieg granicy
Dlaczego Armia Czerwona stanowiła zagrożenie dla Polski?
ponieważ były w stanie zabrać Polsce niepodległość
ponieważ Polska stała im na przeszkodzie do zawładnięcia zachodnią częścią Europy
ponieważ nie była w stanie się jej przeciwstawić
Dlaczego Rosja popierała ukraińskie i białoruskie ataki terrorystyczne w niepodległej Polsce?
ponieważ chciała mieć pretekst wypowiedzieć Polsce wojny
ponieważ dążyła do przyłączenie Kresów Wschodnich do swojego państwa
ponieważ chciała wprowadzić ustrój komunistyczny w Polsce
Jakie państwa wchodziły w skład trójprzymierza?
Austria, Francja, Niemcy, i Włochy
Austo-Węgry, Niemcy i Włochy
Francja i Wielka Brytania
Dlaczego Rosja poparła w wojnie Serbię?
ponieważ była związana z nią sojuszem
ponieważ popierała jej dążenia do zjednoczenia południowych Słowian
ponieważ chciała mieć wpływy w zagarniętych przez nią Austro-Węgrach
W jakich dniach bolszewicy dokonali w Piotrogrodzie przewrotu?
6-7 listopada 1917 r.
24-25 listopada 1917 r.
6-7 października 1917 r.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie