Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Sprawdzian III - 07. Dwudziestlecie międzywojenne w Europie"
Jakie państwa należały do Ligi Narodów?
Niemcy
Rosja
Francja
W którym roku Mussolini wprowadził dyktaturę partii faszystowskiej?
w 1926
w 1925
w 1923
W którym roku wydano ustawę norymberską?
w 1929
w 1931
w 1935
Postanowienia Konstytucji kwietniowej:
państwo ważniejsze niż naród
zniesiono obrady senatu
prezydent na czele kraju
Na czym polegał kolektywizacja wsi w Związku Radzieckim?
na przymusowym upaństwowieniu ziemi i produkcji rolnej
na likwidacji prywatnych gospodarstw
tworzeniu kołchozów
Ile wynosiło odszkodowanie wojenne, jakie Niemcy musiały wypłacić?
200 mld marek niemieckich
132 mld marek niemieckich
90 mld marek niemieckich
Faszyzm sprzeciwiał się:
demokracji
suwerenności narodu
rządom parlamentarnym
W jakim miesiącu doszło do kryształowej nocy?
we wrześniu
w listopadzie
w lutym
Naziści:
nie tolerowali demokracji
znieśli swobody obywatelskie
twierdzili, że państwem powinna rządzić jedna osoba
Podczas rządów sanacji:
łamano zasady demokracji
kontrolowano prasę
ograniczono kompetencje parlamentu
Jakie stanowisko zajmował Piłsudski?
premiera
ministra od spraw wojskowych
prezydenta
Dlaczego lata 1937-1938 nazwano wielką czystką w ZSRR?
ponieważ wysiedlano mieszkańców o innym pochodzeniu niż rosyjskim
ponieważ wskutek kryzysu nastał głód i zmarło tysiące osób
ponieważ wówczas nasiliły się aresztowania oskarżonych o działania przeciwko władzy
W którym roku ZSRR uchwaliło konstytucję?
w 1922
w 1924
w 1925
Niemiecko-rosyjski układ z Rapallo:
naruszał postanowienia traktatu wersalskiego
uderzał w bezpieczeństwo Polski
zawierał postanowienia dotyczące produkcji broni
Dlaczego po I wojnie światowej rosło niezadowolenie społeczeństwa włoskiego?
ponieważ panował kryzys
ponieważ nie było zadowolone postanowieniami traktatu pokojowego
ponieważ zwiększyła się liczba
Jakie postanowienia zawarto w ustawie norymberskiej?
pozbywanie Żydów obywatelstwa Niemieckiego
zakaz prowadzenia przez Żydów sklepów i zakładów rzemieślniczych
zakaz zawierania niemiecko-żydowskich związków małżeńskich
Jakie zadania miały Oddziały Szturmowe?
prześladowanie Żydów
prześladowanie Cyganów, komunistów i Żydów
zastraszanie przeciwników politycznych
Jakie organizacje sprzeciwiały się Piłsudczykom?
PPS
Centrolew
PSL ?Wyzwolenie?
Konstytucja z 17 marca 1921 r. gwarantowała:
prawa obywatelskie
równość obywateli wobec prawa
ochronę sumienia
Lew Trocki:
był kandydatem na stanowisko Lenina
został wygnany z kraju
zmarł w 1924 r.
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie