Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "41. Organizacje pozarządowe i systemy ochrony praw człowieka"
0. Najstarszą organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie broniącą praw człowieka jest Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który występuje na terenach państw muzułmańskich pod nazwą:
Czerwony Półksiężyc
Niebieski Półksiężyc
Żółty Półksiężyc
1. Amnesty International to organizacja, która powstała w:
1951 roku
1961 roku
1971 roku
2. Amnesty International to organizacja, która powstała w:
w Wielkiej Brytanii i we Francji
w Austrii i we Francji
w Belgii i we Francji
3. Irene Khan jest obecnie sekretarzem generalnym Amnesty International od 2001.
PRAWDA
FAŁSZ
4. Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka powstała w:
1962 roku
1972 roku
1982 roku
5. Współczesne systemy ochrony praw człowieka dzielą się na elementy. System powszechny, to system:
międzynarodowy
wewnątrzkrajowy
kontynentalny
6. Współczesne systemy ochrony praw człowieka dzielą się na elementy. System regionalny, to system:
międzynarodowy
wewnątrzkrajowy
kontynentalny
7. Afryka posiada system afrykański, który nadzoruje Komisja Praw Człowieka i Ludów składająca się z 10 członków.
PRAWDA
FAŁSZ
8. Siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości mieści się w:
Genewie
Hadze
Strasburgu
9. System afrykański jest oparty na Afrykańskiej Karcie Praw Człowieka i Ludów przyjętej przez Organizację Jedności Afrykańskiej w:
1981 roku
1982 roku
1983 roku
10. Komisja Praw Człowieka i Ludów składa się z 11 członków wybieranych na 6 ? letnią kadencję. Komisja rozpatruje sprawozdania państw z realizacji postanowień Afrykańskiej Kart Praw Człowieka i Ludów.
PRAWDA
FAŁSZ
11. Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów to organ, który został powołany na mocy podpisanego Protokołu do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów w:
1997 roku
1998 roku
1999 roku
12. Rozwiń skrót, wpisując pełną polską nazwę tej organizacji. OPA to skrót:
Organizacji Państw Amerykańskich
Organizacji Państw Afrykańskich
Organizacji Państw Arabskich
13. Rozwiń skrót, wpisując pełną polską nazwę tej organizacji.
Ligi Państw Afrykańskich
Ligi Państw Arabskich
Ligi Państw Amerykańskich
14. Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 2006 roku jest:
Adam Zieliński
Tadeusz Zieliński
Janusz Kochanowski
15. Rzecznik może wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub o wydanie czy zmianę aktu prawnego niższego rzędu. Nie ma jednak inicjatywy ustawodawczej.
PRAWDA
FAŁSZ
16. Prawa mniejszości narodowych w Polsce uregulowano dopiero po:
1987 roku
1989 roku
1999 roku
17. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma:
prawa podjąć czynności z własnej inicjatywy
prawo wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy
inicjatywy ustawodawczej
18. Trybunał Konstytucyjny bada, czy ustawy zwykłe i akty prawa wydawane przez centralne organy państwowe nie naruszają postanowień konstytucji i ratyfikowanych umów międzynarodowych.
PRAWDA
FAŁSZ
19. Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich był/a/:
Tadeusz Zieliński
Adam Zieliński
Ewa Łętowska
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie