Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Znaczenie i zagrożenia wód słonych"
0. Jaką część globu ziemskiego zajmują wody słone?
511 mln km2 (88,7%)
260 mln km2 (58,6%)
129 mln km2 (29,2%)
361 mln km2 (70,8%)
1. Cechy jezior słonych to:
mineralizacja powyżej 40 ?, silne parowanie i brak odpływu
mineralizacja powyżej 40 ?, występowanie w strefach suchych i gorących
mineralizacja powyżej 16 ?, silne parowanie i brak odpływu
mineralizacja poniżej 16 ?, występowanie w strefach suchych i gorących
2. Pod pojęciem "ustrój hydrologiczny mórz" rozumiemy:
wody rzek, należące do zlewiska danego morza
cechy indywidualne mórz, ukształtowane na wskutek utrudnionej wymiany wód
urządzenia hydrotechniczne na danym morzu
określony stopień skażenia mórz zanieczyszczeniami
3. Powierzchnia i liczba mórz na Ziemi wynosi:
powierzchnia - ok. 8 mln km?, a liczba ? 34
powierzchnia - ok. 22 mln km?, a liczba ? 53
powierzchnia - ok. 40 mln km?, a liczba ? 71
powierzchnia - ok. 85 mln km?, a liczba ? 112
4. Morze Bałtyckie należy do mórz:
wewnętrznych
otwartych
przybrzeżnych
międzywyspowych
5. Ile soli nieorganicznych znajduje się w wodzie oceanicznej?
od 8 do 11 ?
od 12 do 20 ?
od 21 do 30 ?
od 33 do 38 ?
6. Jak przedstawia się rozmieszczenie pionowe glonów morskich?
zielenice ? płytko, brunatnice ? głębiej, krasnorosty - najgłębiej
brunatnice ? płytko, krasnorosty ? głębiej, zielenice - najgłębiej
krasnorosty ? płytko, zielenice ? głębiej, brunatnice - najgłębiej
wszystkie mogą występować na różnych głębokościach
7. Do mięczaków oceanicznych zaliczamy:
ośmiornice, kraby, langusty
mątwy, mieczniki, fulmary
kałamarnice, mątwy, ośmiornice
kałamarnice, kryl, bruzdnice
8. Ssakami oceanicznymi nie są:
foki,
fulmary
wieloryby
delfiny
9. W Bałtyku żyją następujące skorupiaki:
racicznica, omułek, sercówka
pąkla, krewetka, krab
morświn, stornia, kur diabeł
nerpa, belona, wężynka
10. Jod nadmorski bierze udział w produkcji hormonów:
przysadki mózgowej
nadnerczy
trzustki
tarczycy
11. Jony którego pierwiastka, zawarte w minerałach morskich działają kojąco na układ nerwowy?
sodu
potasu
bromu
magnezu
12. Czym zajmuje się Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego z siedzibą na Jamajce?
badaniem występowania bogactw na dnie mórz i oceanów
ustanawianiem prawa wodnego
pomiarem stężeń pierwiastków promieniotwórczych w morzach i oceanach
wydawaniem państwom pozwoleń na eksploatację bogactw z dna mórz
13. Do zwalczania raka, i wirusów stosuje się:
czarne błoto mineralne
substancje uzyskane z niektórych bakterii i z mchu irlandzkiego
substancje uzyskane z ryb i gąbek z Morza Karaibskiego
substancje uzyskane z alg i z kopru morskiego
14. Gorące źródła są to:
podmorskie gejzery wyrzucające strumienie wody o temperaturze 400oC
jeziora słone, w których woda jest zawsze gorąca
źródła wypływające w strefach równikowych
podmorskie gejzery, których temperatura jest równa temperaturze wrzenia wody
15. Do naturalnych kataklizmów wód słonych zaliczamy:
wulkany podmorskie
skażenie pierwiastkami promieniotwórczymi z elektrowni atomowych
emisja metanu
odpowiedź a) i c) jest prawdziwa
16. Pod pojęciem "szew tektoniczny" rozumiemy:
miejsce działalności platform wiertniczych
wyrobisko w dnie morza po wydobyciu zalegających tam bogactw
strefę oceanu, z której podczas wybuchu wulkanów podmorskich wypływa lawa
jest to inne określenie rowu oceanicznego
17. Toksyczne dioksyny zaliczamy do:
pochodnych ropy naftowej
Trwałych Związków Organicznych
metali ciężkich
substancji powierzchniowo czynnych
18. "Cez" zaliczamy do:
pestycydów
detergentów
metali ciężkich
pierwiastków radioaktywnych
19. Które z zanieczyszczeń blokują hemoglobinę, powodując niedotlenienie organizmu?
ropa naftowa
radioizotopy radonu i strontu
Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne
skażenia mikrobiologiczne
20. Które z zanieczyszczeń wywołują dur brzuszny
wirusy
laseczki zgorzeli gazowej
pałeczki czerwonki
pałeczki Salmonella
21. Na Międzynarodowej Konferencji Morza Północnego w 1990 roku podpisano:
Umowę o zakazie palenia śmieci na morzu, zrzucania do morza nieoczyszczonych, płynnych zanieczyszczeń przemysłowych
Umowę międzynarodową zakazującą czyszczenia zbiorników tankowców na pełnym morzu
Międzynarodową Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki
Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz olejami
22. Zapis o "Ochronie przyrody i różnorodności biologicznej Bałtyku" Polska przyjęła w roku:
1999
1990
1983
1972
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie