Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "Alkany, alkeny, alkiny"
0. CnH2n to wzór ogólny:
alkanów
alkenów
alkinów
1. Hybrydyzacja typu sp2 charakterystyczna jest dla atomów węgla tworzących:
wiązanie podwójne
wiązanie pojedyncze
wiązanie potrójne
2. Największą reaktywność wśród węglowodorów alifatycznych wykazują:
alkeny
alkiny
alkany
3. Nazwa węglowodoru z końcówką an charakterystyczna jest dla:
alkinów
alkenów
alkanów
4. W reakcję przyłączania ( addycji) wchodzą:
alkany i alkeny
alkiny i alkany
alkeny i alkiny
5. Sąsiadujące ze sobą w szeregu węglowodory łańcuchowe różnią się grupą:
-CH-
-CH2-
-CH3-
6. Odbarwienie wody bromowej (Br2 (aq)) i roztworu nadmanganianu potasu (KMnO4) są reakcjami charakterystycznymi dla:
alkenów i alkinów
alkanów
tylko dla alkenów
7. Zdolne do rotacji wokół wiązania są atomy węgla połączone wiązaniem:
potrójnym
podwójnym
pojedynczym
8. Które z podanych węglowodorów posiadają wiązanie potrójne:
C12H22
C9 H18
C11H24
9. Ile trzeciorzędowych atomów węgla posiada ten związek?

2
3
4
10. Której reakcji może ulegać pentan?
przyłączania
polimeryzacji
podstawiania
11. Wskaż grupę związków, które są homologami butanu:
C10H22, C4H10, C16H34
C3H6, C6H14,C3H4
C5H12, C8H16, C10H22
12. Które ze związków są izomerami:
2 - metylobutan i 2- etylobutan
heksyn i 3-etylopenten
2,3-dimetylopent-2-en i hept-4-en
13. Określ ostateczny produkt następującej reakcji przyłączania:

CH3-C=CH HCl ->A HCl -> B
2,2 - dichloropropan
1,2 - dichloropropan
1,1 - dichloropropan
14. Którą z podanych substancji należy przyłączyć do acetylenu, aby otrzymać aldehyd octowy:
chlorowodór
wodór
wodę
15. W pewnym węglowodorze stosunek wagowy C : H wynosi 9:2. Podaj wzór:
C3H8
C3H4
C3H6
16. Reakcja metanu z chlorem jest zaliczana do:
addycji
podstawiania
przyłączania
17. W cząsteczce acetylenu występują:
jedno wiązanie pi i dwa wiązania sigma
jedno wiązanie sigma i dwa wiązania pi
dwa wiązania sigma i dwa wiązania pi
18. CH3-CH2-CH=CH ? CH3
Prawidłowa nazwa przedstawionego związku chemicznego to:

pent -2-en
pent-3 - en
pent -2-yn
19. Końcowym produktem spalania całkowitego weglowodorów jest:
wodór, tlenek węgla i woda
wodór i tlenek węgla
woda i dwutlenek węgla
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie