Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "142. Zabór austriacki"
W którym roku doszło do I rozbioru Polski?
w 1772
w 1775
w 1792
w 1795
W którym roku w Galicji przeprowadzono uwłaszczenie chłopów?
w 1825
w 1834
w 1838
w 1848
Jakie ziemie wchodziły w skład Galicji?
Małopolska
Wielkopolska
część Ukrainy
Śląsk Cieszyński
Galicja:
była dla Austrii rynkiem zbytu
posiadała kopalnie soli
posiadała kopalnie węgla
miała najlepiej rozwinięte rolnictwo spośród wszystkich zaborów
W Galicji:
powołano Sejm Lwowski
była mała możliwość zatrudnienia w przemyśle
przed 1856 r. Polacy mogli bez większych trudności rozwijać naukę i kulturę
powołano Sejm Krajowy
Po którym roku w zaborze austriackim nastąpiły zmiany dotyczące narodu polskiego?
po 1856
po 1866
po 1872
po 1876
Czego dotyczył galicyjski konflikt polsko-ukraiński?
niezrozumienia narodu ukraińskiego
represjonowania Polaków przez społeczność ukraińską
dążenia Ukraińców do uzyskania odrębności narodowej
utrudniania przez polskie władze rozwoju kultury Ukraińcom
W autonomii Galicji:
rozwijało się rolnictwo
decydowano o rolnictwie
wprowadzono do urzędów język polski
w sądach wprowadzono język polski
Ossolineum:
to Uniwersytet we Lwowie
to Zakład im. Ossolińskich we Lwowie
przyczyniało się do prowadzenia badań naukowych
to Akademia Umiejętności w Krakowie
Która z instytucji prowadziła działalność naukową i wydawniczą?
Akademia krakowska
Ossolineum
Uniwersytet w Krakowie
Uniwersytet we Lwowie
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie