Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
Zestaw: "120. Zasoby naturalne. Górnictwo i kopalnictwo"
Zasoby naturalne to
substancje organiczne, które wykorzystuje człowiek
substancje nieorganiczne, które wykorzystuje człowiek
zasoby natury, które wykorzystuje człowiek
zasoby natury, które człowiek wykorzystuje w procesie produkcji
Jakie zasoby natury zalicza się do odnawialnych?
minerały
powietrze
wodę
gleby
Zasoby naturalne bilansowe:
to zasoby odnawialne i nieodnawialne
to zasoby, które przy zastosowaniu obecnej techniki opłaca się wykorzystywać
to zasoby, których wydobycie jest nieopłacalne
to zasoby perspektywiczne
Surowce naturalne:
dzieli się na 3 grupy
dzieli się na 4 grupy
są przeznaczane do obróbki
są przeznaczane do bezpośredniego wykorzystania
Które z surowców zalicza się do energetycznych?
ropa naftowa
gaz ziemny
rudy pierwiastków promieniotwórczych
torf
Surowce energetyczne:
dostarczają energii
mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki
są wykorzystywane w codziennym życiu człowieka
są wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych
Surowce ceramiczne:
to min. ił i kaolin
są bardzo drogie
to min. krzem, ił, glin i kaolit
są wykorzystywane w budownictwie
Surowce chemiczne:
mają ogromne znaczenie w działalności rolniczej
są także zaliczane do surowców energetycznych
to np. sól kamienna
to np. wolfram
Do surowców metalicznych zalicza się:
bazalt
wolfram
mangan
metale kolorowe
Do surowców skalnych zalicza się:
granit

sól kamienną
żwir
Aluminium:
należy do grupy surowców energetycznych
uzyskuje się z boksytu
uzyskuje się z chromu
to nazwa glinu
Do grupy państw wydobywających największe ilości surowców zalicza się:
Rosję
Brazylię
USA
RPA
Polska zalicza się do państw wydobywających duże ilości:
węgla brunatnego
rudy żelaza
boksytu
fosforytów
W jakim rejonie świata wydobywa się najwięcej ropy naftowej?
na Morzu Północnym
na Morzu Czarnym
na Bliskim Wschodzie
w krajach Ameryki Północnej
Kraje rozwijające się:
zużywają znikome ilości wydobywanych surowców
wolą sprowadzać surowce niż je wydobywać
zazwyczaj wydobywają więcej surowców niż ich zużywają
zużywają najwięcej surowców energetycznych
Do surowców mineralnych zalicza się:
ropę naftową

glin
chrom
Ołów należy do surowców:
chemicznych
metalicznych
odnawialnych
energetycznych
Siarka należy do surowców:
chemicznych
energetycznych
nieodnawialnych
metalicznych kolorowych
Złoto należy do surowców:
odnawialnych
nieodnawialnych
metalicznych
chemicznych
Górnictwo i kopalnictwo zajmuje się wydobyciem surowców:
energetycznych
ceramicznych
metalicznych
mineralnych
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie