Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aktualna kategoria: Wiadomości » 04 stycznia 2022 » Płyta statyczna VSS, metody ...

Płyta statyczna VSS, metody badań i zastosowanieOkreślenie stopnia odkształcalności i wytrzymałości warstwy gruntu nie byłoby możliwe bez zastosowania nowoczesnej statycznej płyty do badania nośności. Badanie jest wymagane przy odbiorach warstw konstrukcyjnych dróg, podbudów pod posadzki przemysłowe itp. Czym jest aparat VSS? Jak przebiega badanie?


Aparat do badania nośności płytą, metoda badania

Wywołanie określonych normą naprężeń w podłożu powoduje odkształcenie gruntu. Różnica w stosunku do stanu pierwotnego może wynosić kilka milimetrów.

W efekcie odczyty osiadań przy zadanych obciążeniach umożliwiają obliczenie wartości modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego.

Jest to opis badania wykonanego przy pomocy statycznej płyty do badania nośności, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne określenie współczynnika wskazującego stan przygotowania warstwy podłoża, zanim nastąpią kolejne prace konstrukcyjne.

Obciążenia spowodowane są za pośrednictwem stalowej płyty VSS (Vereinigung Schweizerischer Straßenfachleute – VSS), o średnicy 300 mm. Warunkiem niezbędnym jest dociśnięcie płyty do gruntu, wykorzystując do tego celu dźwignię hydrauliczną oraz przeciwwagę w postaci ciężkiego sprzętu dostępnego na placu budowy.

Zwiększanie nacisku odbywa się statycznie, innymi słowy, przyrosty obciążenia wynoszą każdorazowo 0,05 MPa. Wartością graniczną, określającą maksymalne obciążenie płytą statyczną VSS dla gruntów nasypowych jest 0,25 MPa.

Badanie przebiega w dwóch etapach. Pierwszy pozwala określić pierwotny moduł statyczny odkształcenia EV1, w drugim etapie ustalona zostaje wartość modułu wtórnego EV2. Przed przystąpieniem do etapu drugiego należy pamiętać o całkowitym odciążeniu urządzenia.

Różnice pomiędzy wartościami obu modułów wynikają bezpośrednio ze zmian zależności w układzie obciążenie- odkształcenie w zależności od tego, czy jest to wynik uzyskany w etapie pierwszym, czy drugim.

Badanie aparatem VSS wymaga zapewnienia odpowiedniego balastu oporowego. Np. maksymalne obciążenie podłoża z gruntów nasypowych wymaga zastosowanie balastu równoważącego wynoszącego 1,73 tony.

Dla poprawnego określenia masy balastowej należy przyjąć założenie, że powinna ona przekraczać wagę masy równoważącej o co najmniej o 150%.

Powyższa procedura jest zbieżna z zaleceniami dotyczącymi określania modułu statycznego (EV) zawartymi w polskiej normie PN-S-02205:1998.

Badanie ma na celu określenie wytrzymałości warstw gruntu, co w przyszłości może stanowić o bezpieczeństwie użytkowników inwestycji, jak i samych obiektów.

Statyczna płyta do badania nośności, zastosowanie

Płyta statyczna VSS pozwala określić nośność podłoża gruntowego poprzez wyznaczanie modułu odkształcenia gruntu EV. Testy powinny być przeprowadzane w naprzemiennych cyklach obciążania i odciążania gruntu.

Uzyskane w ten sposób wyniki są elementem kluczowym działań, zmierzających do optymalizacji procesu zagęszczenia warstw gruntu powierzchniowego przed przystąpieniem do szeroko rozumianych prac ziemnych.

Dzięki zastosowaniu aparatu do badania nośności płytą zaprezentowanego przez założoną w 1991 roku firmę VIATECO możliwe jest wykonanie badań polowych stanu podłoża weryfikujących na bieżąco wymagane parametry.

Zastosowanie płyty VSS:

  • Pomiar osiadania gruntu pod wpływem obciążenia statycznego

  • Wyznaczanie pierwotnego modułu odkształcenia EV1;

  • Wyznaczanie wtórnego modułu odkształcenia EV2;

  • Obliczanie wskaźnika odkształcenia gruntu Io;

  • Wyznaczanie nośności podłoża gruntowego.

Stan gruntu wynika z korelacji występującej pomiędzy pierwotnym modułem odkształcenia a wtórnym. W efekcie operator otrzymuje wskaźnik odkształcenia gruntu, który wprost wynika z następującego wzoru: Io = EV2/EV1.

Dzięki zastosowaniu aparatu VSS- 100 kN możliwy jest pomiar jednopunktowy osiadania. Odczyt odbywa się poprzez obserwację czujnika zegarowego 30 mm x 0,01 mm, natomiast wielkość ciśnienia wskazuje manometr precyzyjny, wyskalowany do płyty.

Dostępna jest także wersja charakteryzująca się możliwością dokonywania pomiarów osiadania, mierzonego w trzech punktach na obwodzie płyty, jednak takie rozwiązanie niesie za sobą konieczność określenia średniej na podstawie wskazań trzech czujników, co znacznie komplikuje procedurę badawczą w odróżnieniu od pomiarów jednopunktowych.

Ponadto konstrukcja jednopunktowej płyty VSS sprawia, iż urządzenie jest praktyczniejsze z punktu widzenia jego mobilności. Szybka i stosunkowo łatwa relokacja aparatury, znakomicie zwiększa jej wydajność w sytuacji, kiedy wymagana jest większa seria badań przy jednoczesnym ograniczeniu liczby operatorów.

Trudno wyobrazić sobie pracę współczesnego laboratorium inżynierii lądowej, bez precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań nośności podłoża są kluczowe dla oceny jego możliwości eksploatacyjnych pod kątem obciążenia ruchem i wskaźników osiadania.

Aparat VSS musi spełniać najsurowsze normy odnoszące się do precyzji pomiarów, stąd też potrzeba, by było to urządzenie pochodzące od uznanego na światowym rynku producenta.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie