Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomicznych

im. A. i J. Vetterów w Lublinie

ul. Bernardyńska 14, 20-109 Lublin
tel./fax (81) 532 53-13, (81) 532 21-23
www:   http://vetter.zse.lublin.pl
e-mail:   sekretariat@vetter.zse.lublin.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 21642 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieTECHNIKUM EKONOMICZNE

- technik ekonomista
rozszerzenia: matematyka, geografia
nauczane języki: angielski, niemiecki

- technik informatyk
rozszerzenia: matematyka, fizyka
nauczane języki: angielski, niemiecki

- technik organizacji turystyki
rozszerzenia: język angielski, geografia
nauczane języki: angielski, francuski
hiszpański

- technik hotelarstwa
rozszerzenia: język angielski, geografia
nauczane języki: angielski, francuski
hiszpański

 

XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- menedżerska
rozszerzenia: matematyka, informatyka, geografia
nauczane języki: angielski, niemiecki

- dziennikarska
rozszerzenia: język polski, język angielski, historia
nauczane języki: angielski, francuski


XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- menedżerska
rozszerzenia: matematyka, informatyka, geografia
nauczane języki: angielski, niemiecki

- dziennikarska
rozszerzenia: język polski, język angielski, historia
nauczane języki: angielski, hiszpański

Atuty Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie:
 • bogata tradycja sięgająca 1866 roku
  • bogate zbiory Izby Tradycji
  • uroczyste obchody Dni Tradycji Szkoły
  • działalność stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Szkół im. A. i J. Vetterów
  • Szkoła należy do Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce
  • pracę szkoły wspomaga Rada Rodziców
 • W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez PERSPEKTYWY zdobyliśmy tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY 2018
 • wysoka zdawalność egzaminu maturalnego
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • szeroko rozwinięta współpraca międzynarodowa:
  • wymiana młodzieży w ramach współpracy polsko - niemieckiej w Mettmann
  • współpraca zagraniczna ze szkołami w Jordanii, Izraelu, Mołdawii
  • udział w projektach strategicznych Erasmus+: z Norwegią (w realizacji) oraz z Majorką (w przygotowaniu)
  • zagraniczne 4-tygodniowe praktyki zawodowe na kierunku technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki we Francji, Niemczech i na Majorce realizowane w ramach programu Erasmus+
 • wysoki poziom nauczania języków obcych
 • 50 lat doświadczenia w nauczaniu na kierunkach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki
 • doświadczona i wykwalifikowana kadra
 • możliwość rozwijania zainteresowań: teatralnych, dziennikarskich, muzycznych, sportowych, ekologicznych, w ramach wolontariatu oraz innych zajęciach
 • dobry dojazd - szkoła znajduje się w centrum Lublina
 • wdrożeniowe programy dydaktyczne
 • specjalności otwierające atrakcyjne perspektywy zawodowe
 • aktywny udział w życiu kulturalnym miasta
 • szkoła dysponuje salami dydaktycznymi: pracowniami informatycznymi z podłączeniem do Internetu, nowoczesną pracownią biurowości, pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi nauczanych przedmiotów, dwoma salami gimnastycznymi.

Ucząc się w Technikum Ekonomicznym:


Na kierunku technik ekonomista zdobywasz wiedzę i praktyczne umiejętności myślenia systemowego i analitycznego oraz rozwiązywania problemów z zakresu przygotowania oceny i realizacji przedsięwzięć gospodarczych, stosowania metod i narzędzi analizy marketingowej i ekonomiczno-finansowej, podstaw prawnych działalności gospodarczej, wykorzystywania programów informatycznych w działalności firmy.
Na kierunku technik informatyk uczeń poznaje tworzenie stron internetowych i grafiki komputerowej, technologie internetowe i multimedialne, budowę, konfigurowanie i funkcjonowanie zestawu komputerowego, projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, różne środowiska systemów operacyjnych, programowanie nowoczesnych aplikacji. Absolwenci kierunku technik informatyk mogą podejmować pracę w zakładch branży informatycznej, w każdym miejscu, gdzie są wykorzystywane komputery i sieci komputerowe, w zakładach graficznych i agencjach reklamowych, prowadzić własną działalność usługową w dziedzinie TI. Uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatu ECDL(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).


Na kierunku technik organizacji turystyki po ukończeniu kierunku technik obsługi turystycznej absolwent jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych, organizowania imprez turystycznych, przyjmowania zleceń od klientów i czuwania nad ich realizacją, przygotowywania ofert turystycznych w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej zawiązanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Podczas praktyk uczniowie realizują ciekawy program kulturalno - turystyczny. W ramach przygotowań do projektu uczestniczą w dodatkowych lekcjach z języków obcych. Staże odbywają się w Dreźnie (Niemcy), Nimes i Montpellier (Francja) i w Palmie (Majorka).Na kierunku technik hotelarstwa uczeń zdobywa wiedzę o branży hotelarskiej, marketingu i nowoczesnej rachunkowości, podstaw prawnych i ekonomicznych. Uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą w szkole podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w najlepszych obiektach hotelowych w województwie lubelskim, jak również w trakcie staży zagranicznych.

W trakcie nauki uczniowie Technikum Ekonomicznego odbywają praktyki zawodowe w najlepszych przedsiębiorstwach w Lublinie. Uczniowie kierunków: technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki odbywają praktyki we Francji, w Niemczech i w Hiszpanii (Majorka) w ramach programu Erasmus+.

Ucząc się w XVI Liceum Ogólnokształcącym możesz rozwijać swoje zainteresowania w następujących klasach:

 • klasa menedżerska – w klasie menedżerskiej uczeń zdobędzie nowe doświadczenie w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, dążenia do sukcesu zawodowego, umiejętności oceny ryzyka i podejmowania działalności gospodarczej. Nauczy się kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz wykorzystywania w pracy nowoczesnych technologii informatycznych.

 • klasa dziennikarska – objęta patronatem naukowym UMCS. W klasie tej realizowany jest zmodyfikowany program języka polskiego, który uwzględnia istotne zagadnienia dla praktyki dziennikarskiej. Uczniowie tego kierunku rozwijają zainteresowania w Kole Młodych Dziennikarzy, redagują szkolną gazetkę „Vetter-Kurier”. Uczestniczą w ciekawych wycieczkach przedmiotowych do redakcji gazet, radia i telewizji. Uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu Dziennikarstwa UMCS.


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie