Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Policealna Szkoła Socjoterapii

w Koszalinie

ul. H. Modrzejewskiej 71 A, 75-351 Koszalin
tel. (94) 343 35-70, kom. 797 284-644
(budynek obok Computer College, wejście od ul. Orlej)
www:   http://www.socjoterapia.org
Policealna Szkoła Socjoterapii na Facebooku
e-mail:   biuro@socjoterapia.org
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 17069 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
KURSY ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE

- Certyfikat podstawowych
  umiejętności terapeuty zajęciowego

- Certyfikat II stopnia terapeuty
  zajęciowego

- opiekun osoby starszej - podstawowy
- opiekun osoby starszej -
  zaawansowany

- kurs pomocy przedmedycznej
  (podstawowy)

- kurs pomocy przedmedycznej
  (zaawansowany)

- kurs pielęgnacji osoby starszej,
  obłożnie chorej

- kursy masażu /masaż leczniczy,
  klasyczny


KURSY KWALIFIKACYJNE

- Kurs wychowawców kolonijnych
  z tematyką terapeutyczną do pracy
  z trudną młodzieżą (...) osobami
  niepełnosprawnymi

- Kurs kwalifikacyjny dla Kierowników
  placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
  z tematyką terapeutyczną do pracy
  z trudną młodzieżą (...) osobami
  niepełnosprawnymi

- Mediator w sprawach karnych, karnych
  z udziałem nieletnich, cywilnych
  i rodzinnych

- Język migowy - pozim I
- Język migowy - pozim II
- Prowadzenie treningów umiejętności
  społecznych w zakresie specjalistycznych
  usług opiekuńczych

 


POLICEALNA SZKOŁA SOCJOTERAPII DLA DOROSŁYCH i MŁODZIEŻY


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- Kontrola dokumentacji terapeutyczno
  - rehabilitacyjnej w placówkach
  pomocy społecznej /dla kadry
  zarządzającej, nadzorującej

- Dokumentacja terapeutyczno -
  rehabilitacyjna w placówkach
  pomocy społecznej /dla
  pracowników

- Tworzenie i realizowanie
  indywidualnych planów wspierająco -
  aktywizujących dla podopiecznych
  ŚDS, DPS

- Jak współpracować z rodzicami osób
  niepełnosprawnych. Mediacja
  rodzinna jako sposób
  rozwiązywania konfliktów
  między członkami rodziny.
  Symulacja przebiegu mediacji

- Seksualność osób
  z niepełnosprawnością intelektualną

- praca terapeutyczna z osobą
  z niepełnosprawnością intelektualną

- Rola komunikacji w pracy zawodowej
  pracowników instytucji i placówek
  pomocy społeczne

- Praca terapeutyczna z oporem
  klienta placówek pomocy
  społecznej

- Stres i wypalenie zawodowe
  pracowników WTZ, ŚDS, DPS

- Ustawa o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej

- Praca terapeutyczna z osobami
  z zaburzeniami i chorobami
  psychicznymi

- Tworzenie dokumentacji
  merytorycznej podopiecznych ŚDS,
  DPS

- Prawa mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
- Praca z mieszkańcem trudnym, przemoc instytucjonalna
- Szkolenia BHP dla placówek pomocy społecznej

USŁUGI PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE

Nasza placówka edukacyjna oferuje atrakcyjne formy kształcenia dla dorosłych i młodzieży. Pragniemy stworzyć szansę kształcenia na najwyższym poziomie bez względu na wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Od potencjalnych Słuchaczy oczekujemy dużej motywacji własnej do samodzielnej pracy edukacyjnej, dostępu do Internetu. Słuchacze otrzymuję bowiem pakiety materiałów edukacyjnych do realizowanych przedmiotów zawodowych.

Przez ostatnią dekadę wokół Szkoły zgromadziła się fachowa kadra dydaktyczna realizująca podstawę programową dla w/w zawodów, specjaliści w sferze pomocy społecznej, osoby łączące wiedzę merytoryczną z praktyką zawodową. Często w ramach realizacji treści programowych byli Absolwenci szkoły uczestniczą w procesie kształcenia kadr swoich młodszych kolegów i koleżanek dzieląc się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Ostatnie lata to zmiany w szkolnictwie zawodowym, zmiany treści programowych, egzaminy dyplomowe zewnętrzne Słuchaczy zdawane przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Policealna Szkoła Socjoterapii w Koszalinie jest Upoważniona przez OKE Poznań do przyjmowania egzaminów dyplomowych tak pisemnych jak i praktycznych w siedzibie Szkoły, w Koszalinie.

Policealna Szkoła Socjoterapii dla Młodzieży i Dorosłych jest niepubliczną szkołą policealną o uprawnieniach szkoły publicznej (w rejestrze Prezydenta Miasta Koszalina), jako placówka pracy pozaszkolnej jest w Rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy Szczecinie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia. Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają:
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • zdobycie nowego zawodu / kwalifikacji zawodowych
  • uzupełnienie kwalifikacji zawodowych

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych po ukończeniu kursu uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy przystąpi i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla zawodu* oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

DOKUMENTY

Dokumenty, które należy złożyć:
  • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (średniej)
  • 3 małe zdjęcia
  • Druk podania - do pobrania w Sekretariacie Szkoły
  • Druk Umowy o kształcenie - do pobrania w Sekretariacie Szkoły
  • Wpisowe
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia (pod kątem zawodu)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie