Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe

os. Złotego Wieku 36, 31-618 Kraków
tel. (12) 648-44-00, fax 641-54-55
www:   http://sp77.krakow.pl
SP nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi na Facebooku
e-mail:   szkola@sp77.krakow.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 18111 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- "parter cały dla małych
- stołówka z posiłkami przygotowywanymi
  na miejscu

- dopołudniowe zajęcia edukacyjne, zajęcia
  opiekuńcze od 6.30 i po zajęciach
  edukacyjnych do 17.00

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Prowadzimy rekrutację:

- do klas I
 • klasy ogólnodostępne
 • klasy z programem integracji

- do klas IV i VIII:
 • matematyczno - informatyczne
 • językowo - dziennikarskie
 • ogólne
 • z programem integracji dla dzieci niepełnosprawnych

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 77

Dla dzieci w oddziale "0" w Szkole Podstawowej nr 77 oferujemy:
 • "parter cały dla małych'' - zajęcia dla dzieci w wydzielonej części budynku
 • dopołudniowe zajęcia edukacyjne, zajęcia opiekuńcze od 6.30 i po zajęciach edukacyjnych do 17.00
 • realizację wartościowych projektów edukacyjnych
 • wycieczki i wyjazdy integracyjne, wyjścia do teatrów krakowskich
 • gimnastykę korekcyjną i rytmikę w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej
 • pełną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 znajdującą się w budynku naszej szkoły
 • prowadzone przez specjalistów zajęcia: korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacji indywidualnej, z zakresu terapii pedagogicznej
 • comiesięczne konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci
 • e-dziennik
 • stołówkę z posiłkami przygotowywanymi na miejscu
 • opiekę higienistki szkolnej i stomatologa
 • brak barier architektonicznych (podjazdy, windy, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo)
Dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 77 oferujemy:
 • naukę na jedną zmianę od godz. 8:00
 • klasy ogólnodostępne i z programem integracji
 • program edukacji wczesnoszkolnej wielozmysłowej, edukacji przyrodniczej i artystycznej
 • pełną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną (testy inteligencji wielorakiej)
 • opiekę specjalistów na terenie szkoły: logopedy, pedagoga, terapeuty i psychologa, pedagogów specjalnych
 • różnorodne zajęcia świetlicowe od godz. 6:30 do 17:00
 • odrabianie zadań domowych z dziećmi w ramach zajęć świetlicowych (w odrębnej sali) z pomocą nauczyciela
 • gimnastykę korekcyjną i rytmikę w ramach obowiązkowych zajęć wf- u w odpowiednio wyposażonej sali gimnastycznej
 • zajęcia przyrodnicze w sali doświadczeń
 • zajęcia dla klas I w wydzielonej części budynku szkoły
 • zajęcia plenerowe, warsztaty i wyjazdy integracyjne

Nasza szkoła posiada nowoczesne pracownie przedmiotowe (chemiczna, biologiczna, fizyczna, 2 sale komputerowe, tablice multimedialne i rzutniki we wszystkich salach), salę gimnastyczną, salę doświadczeń.

Dla uczniów klas IV i VIII Szkoły Podstawowej nr 77 oferujemy:

klasy rozwijające zainteresowania matematyczno - informatyczne:
 • realizacja programu w oparciu o innowację pedagogiczną "Matematyka z komputerem"
 • nauka matematyki w zwiększonym wymiarze godzin
 • w ramach lekcji j. angielskiego wprowadzane jest słownictwo techniczne i informatyczne
 • część lekcji matematyki odbywa się w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem programów do nauki tego przedmiotu oraz tablic interaktywnych, kalkulatorów graficznych
 • klasy objęte są patronatem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (udział w licznych konkursach, seminariach i warsztatach)
 • uczniowie mają możliwość doskonalenia i poszerzania wiedzy poprzez udział między innymi w: kole matematycznym, wykładach organizowanych przez Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, konkursach i zawodach matematycznych: Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Małopolski Konkurs Matematyczny, Kangur, sesje matematyczne

klasy rozwijające zainteresowania językowo - dziennikarskie:
 • nauka j. angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania
 • realizacja programu j. angielskiego w ramach 4 godzin lekcyjnych w tygodniu
 • drugim językiem nauczanym w tej klasie jest j. niemiecki (poziom dla początkujących)
 • rozwijanie umiejętności językowych odbywa się: z wykorzystaniem technologii e-learningu, we współpracy ze Stowarzyszeniem AIESEC, w trakcie lekcji otwartych i zajęć organizowanych przez Instytut Goethego i Instytut Austriacki
 • modułowe zajęcia z zakresu dziennikarstwa obejmują: redagowanie czasopisma szkolnego, przeprowadzanie wywiadów i realizacje reportaży w języku polskim i w j. angielskim

klasy ogólne:
 • możliwość zwiększenia liczby godzin z wybranych przedmiotów
 • możliwość udziału we wszystkich zajęciach dodatkowych proponowanych przez szkołę
 • uczestniczy w projektach międzynarodowych, lokalnych i wewnątrzszkolnych
 • nauka dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
 • realizacja programów z j.polskiego i fizyki odbywa się z wykorzystaniem podręczników autorstwa nauczycieli pracujących w naszej szkole
 • rozbudzanie zainteresowań odbywa się między innymi w ramach kół przedmiotowych
 • udział w imprezach cyklicznych (rajdy integracyjne, wyjazdy zagraniczne, wycieczki tematyczne, wyjazdy na narty, wyjścia do kin, muzeów, teatrów itp.

klasy z programem integracji dla dzieci niepełnosprawnych:
 • dla uczniów: słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Aspergera i autyzmem
 • oferujemy:
  • indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne (IPET) dostosowujące wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dziecka
  • zajęcia edukacyjno – terapeutyczne prowadzone przez specjalistów
  • zajęcia z zakresu rewalidacji indywidualnej
  • wsparcie terapeutyczne

Zajęcia pozalekcyjne:
 • Szkolne Koło Wolontariatu (jesteśmy laureatami nagrody Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, uczniowie zdobyli statuetkę MŁODEGO ANIOŁA)
 • Koło Miłośników Teatru
 • Klub Czytelnika (dostęp do multimedialnej biblioteki i czytelni)
 • Koło Miłośników Krakowa
 • Warsztaty artystyczne
 • warsztaty plastyczne
 • SKS (2 sale gimnastyczne, siłownia, NOWOCZESNE BOISKA sportowe)
 • przedmiotowe koła zainteresowań (uczniowie laureatami konkursów kuratoryjnych)
 • gry zespołowe

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie