Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu

w Chrzanowie

ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 623-51-80, (032) 623-24-36, tel./fax (032) 623-38-78
www:  
e-mail:   wspim@wspim.edu.pl

     Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie jest niepaństwową uczelnią, założoną przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. Decyzję o zezwoleniu na utworzenie Uczelni wydał Minister Edukacji Narodowej dnia 19 lipca 1994 r. Uczelnia jest wpisana do krajowego rejestru uczelni niepaństwowych MEN pod Nr 49 (Dz. U. MEN, Nr 5, poz. 34 z dnia 25 listopada 1994 r.). WSPiM w Chrzanowie działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12 września 1990 r., z późniejszymi zmianami.

      Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pragnie kształcić studentów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, zapewniając im zdobycie gruntownego wykształcenia ogólnego i specjalistycznego, nabycie umiejętności praktycznych i nawyków przedsiębiorczych, pomagających sprostać wymogom stawianym przez warunki gospodarki rynkowej.
      WSPiM w Chrzanowie, zgodnie ze swą misją, kształci kadry zdolne do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach gospodarczych i administracyjnych, jak również przedsiębiorców zdolnych do prowadzenia własnych firm i podejmowania ryzyka ekonomicznego na własny rachunek. WSPiM pragnie budzić u swych studentów ducha przedsiębiorczości i zaradności gospodarczej.


Kierunek    Specjalności
Zarządzanie i Marketing     - Euromarketing
    - Gospodarka i Administracja Publiczna
    - Informatyka Ekonomiczna
    - Rachunkowość
    - Towaroznawstwo Handlowo-Celne
    - Turystyka Międzynarodowa
    - Zarządzanie Firmą

Dwusemestralne Studia Podyplomowe o specjalnościach:
- Controlling
- Informatyka stosowana
- Przedsiębiorczość
- Rynek nieruchomości
- Rachunkowość
- Zarządzanie gospodarką turystyczną
- Zarządzanie marketingowe
- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Studium Menedżerskie

laboratorium komputerowebiblioteka

     Młodzież jest kształcona w systemie wyższych studiów zawodowych (dziennych i zaocznych) kończących się tytułem zawodowym licencjata. W systemie dziennym nauka trwa 3 lata (6 semestrów), w systemie zaocznym 3,5 roku (7 semestrów).
     Kierunek Zarządzenie i Marketing uzyskał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2003 r.    


      Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Chrzanowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wstęp na studia jest wolny!

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:25:25
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:25:25) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie