Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Bolimowie

ul. Sokołowska 24, 99-417 Bolimów
tel./fax (046) 838-02-68
www:   http://zsp-bolimow.ple-mail:   lebol@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7358 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa -"Kreowanie wizerunku"
- klasa -"Piłka nożna-kreator sportu"
- klasa policyjna - "Bezpieczeństwo i porządek publiczny"
- klasa pożarnicza - "Bezpieczeństwo pożarowe"

TECHNIKUM

- technik logistyk
- technik hotelarstwa
- technik informatyk
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

- w zawodzie: sprzedawca

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

- technik logistyk
- technik organizacji reklamy
- technik administracji
- technik informatyk
- technik rachunkowości
- technik organizacji usług gastronomicznych
- technik handlowiec
- technik spedytor
- technik prac biurowych

SZKOŁA POLICEALNA

- technik logistyk
- technik organizacji reklamy
- technik farmaceutyczny

Przyjęty przez szkołę system wartości:
 • kształtowanie potrzeby ustawicznego kształcenia i doskonalenia
 • kształtowanie w młodzieży postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • posiadanie umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów
 • rozpoznawanie wartości moralnych ich hierarchizacji, dokonywania wyborów
 • szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
 • przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczeństwach lokalnych i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych
 • kształtowanie wrażliwości – otwartość na dobro i na innego człowieka
 • umiejętność pogodzenia wolności własnej z wolnością innych
 • ponadto wychowanek powinien charakteryzować się następującymi cechami: pracowitością, uczciwością, przedsiębiorczością, sumiennością

Zadania wychowawcze szkoły:
 • wdrażanie młodzieży do odpowiedzialności za słowa, czyny a także szeroko pojęte środowisko naturalne
 • kontynuowanie wypracowanych przez szkołę zasad i reguł
 • pielęgnowanie tradycji szkolnych i środowiskowych
 • demokratyzacja wychowanków np. samorządność Samorządu Uczniowskiego
 • promowanie szkoły na zewnątrz
 • wdrażanie młodzieży do odpowiedzialności za miejsce pracy i nauki
 • kształtowanie ciekawości poznawczej
 • wyposażanie w umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zawartych w Internecie
 • promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów
 • rozwijanie pozalekcyjnych form działalności uczniów (np. gazetki szkolne, „Biuletyn Ekonomiczny”, biuletyn „Polska w Unii”, strona internetowa)

Wizja szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie jest placówką przyjazną, otwartą, wyposażoną odpowiednio do przedsięwziętych zadań, pracującą w systemie jednozmianowym. Stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju, a jednocześnie dba o dyscyplinę wychowanków.

Szkoła dąży do zacieśnienia kontaktów z rodzicami, którzy uczestniczą w procesie wychowawczym oraz wspierają ją pomocą materialną i niematerialną. Szkoła współpracuje z poradniami specjalistycznymi na terenie powiatu.

Wszyscy pracownicy szkoły tworzą zintegrowany zespół. Nauczyciele to wychowawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje, którzy traktują ucznia podmiotowo. Będą oni dążyć do tego, by być: obiektywnym i sprawiedliwym, otwartym na problemy ucznia, tolerancyjnym, a jednocześnie stanowczym i konsekwentnym. Ważne dla nich jest, by posiadać rzeczywisty autorytet, a nie tylko formalny, który wypracują swoją komunikatywnością, opiekuńczością, dyspozycyjnością i sprawnością w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Nauczyciele zachowują neutralność polityczną w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nie oznacza to braku rzetelnej, obiektywnej informacji i dyskusji na tematy polityczne.

Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole, jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów będą szeroko promowane. Podstawową metodą pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych jest dialog na wszystkich płaszczyznach i ze wszystkimi zainteresowanymi.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie