Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
SANNORT Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz
tel./fax (15) 832-70-68, (15) 833-26-64, tel. kom. 502-084-737
www:   http://www.sannort.pl
e-mail:   info.sandomierz@sannort.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10120 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieOFERUJEMY SZKOLENIA:

- szkolenia zawodowe
- szkolenia doskonalące
- szkolenia BHP
- bezpłatne z funduszy EFS
- szkolenia wyjazdowe

SZKOLENIA DOSKONALĄCE

- negocjacje
- metodyka prowadzenia instruktażu
  stanowiskowego

- efektywna komunikacja
- budowanie relacji
- zajęcia aktywizacyjne
- zarządzanie czasem pracy
- mobbing w środowisku pracy
- wykorzystanie negocjacji w procesie
  zamówień publicznych

- pierwsza pomoc przedlekarska
- obsługa programu Płatnik
- rola i znaczenie komunikacji w procesach
  pracy

- auditor wewnętrzny z zakresu normy
  ISO 27001

- prawo spółek handlowych
- stres zawodowy
- zarządzanie zespołem ludzkim
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

KURSY Z ZAKRESU BHP

- pracodawcy wykonujący zadania służby
  BHP

- pracodawcy i inne osoby kierujące
  pracownikami

- pracownicy służby BHP
- pracownicy inżynieryjno-techniczni
- pracownicy administracyjno-biurowi
- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
  robotniczych

- SIP oraz Komisje BHP
- Społeczni Inspektorzy Pracy oraz Komisje
  BHP


BEZPŁATNE SZKOLENIA EFS

 

SZKOLENIA ZAWODOWE (spawanie)

- spawanie elektrodami otulonymi (111)
  stale ferrytyczne i nierdzewne

- spawanie metodą MIG (131) - aluminium
  i jego stopy

- spawanie metodą MAG (135) - stale
  ferrytyczne i nierdzewne

- spawanie metodą TIG (141) - stale
  ferrytyczne i nierdzewne

- spawanie metodą TIG (141) - aluminium
  i jego stopy

- spawanie gazowe (311) - stale
  ferrytyczne i nierdzewne


KURSY ZAWODOWE

- uprawnienia energetyczne
- pomiary elektryczne
- agregaty prądotwórcze
- pola elektromagnetyczne
- przewóz drogowy towarów
  niebezpiecznych (ADR)

- wózki jezdniowe
- konserwator wózków jezdniowych
- napełnianie zbiorników pojazdów
  samochodowych zasilanych gazem
  skroplonym (LPG)

- wciągniki i wciągarki
- suwnice robocze

- suwnice kabinowe
- żurawie przenośne

- żurawie stacjonarne
- żurawie samojezdne

- dźwigi towarowe
- konserwator dźwigów

- kotły CO
- obrabiarki

- pilarki spalinowe do drewna, wykaszarki
  oraz kosiarki samobieżne

- prace na wysokości

KURSY ZAWODOWE (w zawodach)

- pracownik remontowo-budowlany
- technolog budowlanych robót
  wykończeniowych

- monter elewacji zewnętrznych
  docieplanie budynków

- cieśla
- blacharz - dekarz

- brukarz
- elektryk
- glazurnik-posadzkarz
- hydraulik
- malarz budowlany
- monter instalacji
  wentylacyjno-klimatyzacyjnych

- gospodarka magazynowa z podstawami
  obsługi komputera, Internetu oraz
  programu FPP

- kucharz
- barman - kelner
- projektowanie i aranżacja ogrodów
- bukieciarstwo - florystyka z elementami
  techniki decoupage

- opiekun osób chorych i starszych

Organizujemy kursy i szkolenia przyuczające oraz przygotowujące do zawodu lub uprawniające do wykonywania odpowiednich czynności, wymagających dodatkowych kwalifikacji, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po zakończonej usłudze i pozytywnie zdanym egzaminie, uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wydane na podstawie obowiązujących przepisów).

Zlecone nam kursy możemy organizować w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę na terenie całej Polski, bądź też w naszych siedzibach. Dysponujemy odpowiednią bazą wykładową, zaopatrzoną w nowoczesny sprzęt, kadrą ponad 100 wykładowców - specjalistów z różnych dziedzin.

Dysponujemy doświadczoną kadrą pedagogiczną oraz specjalistyczną, która potrafi dostosować program nauczania do Państwa oczekiwań, jak również wykonać czynności doradcze z wielu dziedzin i zagadnień.

Szkolenia
Zapewniamy Państwa, że członkowie Zarządu oraz pracownicy firmy posiadają duże doświadczenie w przedmiocie szkoleniowym, co umożliwia realizowanie tematów dostosowanych indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Rodzaje szkoleń:
 • zawodowe
 • doskonalące
 • BHP
 • bezpłatne z funduszy EFS

Jesteśmy w stanie zorganizować każdy typ usługi szkoleniowej w sposób kompleksowy i profesjonalny, również w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim.

O SZKOLENIACH

Szkolenia zawodowe
Firma SANNORT Sp. z o.o. specjalizuje się również w realizacji szkoleń zawodowych, służących do uzyskania uprawnień do obsługi przedmiotowego sprzętu. Po szkoleniach do obsługi urządzeń objętych dozorem Urzędu Dozoru Technicznego oraz Transportowego Dozoru Technicznego, pośredniczymy w formalnościach dotyczących organizacji egzaminu państwowego Szkolenia dozorowe realizujemy na podstawie programów zatwierdzonych przez UDT i TDT.

Posiadamy wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia szkoleń zawodowych, a programy do kursów zawodowych weryfikowane i zatwierdzane są przez instytucje sprawujące nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia.

Doskonalące
W związku ze zmieniającymi się warunkami pracy, coraz większym jej tempem, stresem zawodowym obecnym w naszym życiu, dążeniem do wyznaczonych wyników pracy, szkolenia doskonalące cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Również częsta zmiana przepisów prawa wręcz wymusza na pracownikach ciągłe podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji. Firma SANNORT Sp. z o.o. ma w swojej ofercie liczne szkolenia doskonalące, do realizacji których typuje trenerów o najwyższych kwalifikacjach w swojej dziedzinie, głównie wykładowców wyższych uczelni. Fakt ten doceniły liczne firmy angażując nas w realizacje coraz to nowych przedsięwzięć. Oprócz zaprezentowanych szkoleń, jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa każdy typ usługi szkoleniowej w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Szkolenia BHP
Szkolenia w dziedzinie bhp prowadzone są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420). Zawarte są tam ramowe programy szkoleń, które indywidualnie dopasowujemy do branży Zleceniodawcy.

Dydaktykę każdorazowo na życzenie klienta wspomagamy literaturą wydawnictwa SANNORT dopasowaną do poszczególnych grup zawodowych.
Posiadamy w swojej bazie bogatą kadrę dydaktyczną do szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ponad 40 osób). Są to wykładowcy z dużym doświadczeniem oraz doskonałymi zdolnościami dydaktycznymi, w dużej mierze pracownicy wyższych uczelni.

CERTYFIKATY

 • certyfikat TüV Rheinland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdzający przygotowanie do szkolenia spawaczy wg EN 287-1, EN 9606-2
 • certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 nadany przez SGS Polska Sp. z o.o. - Systems & Services Certification
 • akredytacja Regionalnego Ośrodka BHP z dnia 24 lutego 2009 r. w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nadana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • akredytacja Kuratorium Oświaty w Kielcach z dnia 07 stycznia 2009 r.
 • decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dnia 28 marca 2007 r., stwierdzająca spełnienie warunków do prowadzenia szkoleń dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowym i otworowym zakładów górniczych
 • zaświadczenie z dnia 16 maja 2007 r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Ośrodek Kształcenia Ustawicznego
 • decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie z dnia 21 maja 2007 r., stwierdzająca spełnienie warunków do prowadzenia szkoleń dla pracowników zatrudnionych w ruchu odkrywkowym i otworowym zakładów górniczych
 • zaświadczenie z dnia 2 lipca 2012 r. o wpisie podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 • atest nr 679/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., stwierdzającego spełnienie warunków do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy
 • poświadczenie oceny nr CO/UTB/Sz/08/22/11 z dnia 5 października 2011 r., stwierdzającego spełnienie warunków do prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego

DORADZTWO

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług doradczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi firm w zakresie doradztwa, zatrudniamy kilkudziesięciu pracowników z odpowiednimi uprawnieniami w celu zapewnienia należytego wykonania powierzonych nam zadań.

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa:

 • rola Biura Zarządu w sprawnym funkcjonowaniu firmy
 • biuro Zarządu jako organizator posiedzeń i rady nadzorczej
 • biuro Zarządu w przygotowaniu posiedzeń, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
 • zadanie Biura Zarządu w procesie podejmowania uchwał przez organy spółki
 • nadzór Biura Zarządu nad dokumentacją
 • umowy „okiem” Biura Zarządu
 • aspekty prawne
 • obowiązki rejestrowe
 • Krajowy Rejestr Sądowy
 • dokumentacja organów spółki akcyjnej i spółki z o. o.
 • zasady powoływania i zatrudniania członków zarządu
 • prowadzenie spraw spółki kapitałowej i jej reprezentacja
 • relacje w spółce zgodne z kodeksem dobrych praktyk

WYDAWNICTWO

Pozycje wydane zostały z myślą poprawy jakości szkoleń zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również na kursach zawodowych. Dlatego do zakupu szczególnie zachęcamy ośrodki szkoleniowe oraz firmy, które we własnym zakresie prowadzą szkolenia dla pracowników. Nie oznacza to, że indywidualny odbiorca nie znajdzie pozycji, która spełniłaby jego oczekiwania.

Treści w książkach zostały umiejętnie dobrane, usystematyzowane oraz zredagowane, by ułatwić Państwu poruszanie się po kartach naszych publikacji.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie