Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Integracji Społecznej

w Chełmie

ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm
tel. (82) 563-73-79
www:   http://www.cis.chelm.pl
e-mail:   cischelm@cis.chelm.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3737 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

OFERUJEMY KURSY I SZKOLENIA

- zakresu reintegracji społecznej
- zakresu reintegracji zawodowej
- praktyczne (warsztaty, praktyki)

O nas
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w okresie od 15.08.2006r do 31.01.2008r. realizowało projekt współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka .
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie z siedzibą przy ul. Połanieckiej 10 działa od sierpnia 2006 roku na zasadach gospodarstwa pomocniczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Podstawą prawną działania Centrum jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym. Centrum Integracji Społecznej zostało powołane przez Prezydenta Miasta Chełm, Zarządzeniem Nr 855/06 z dnia 18 maja 2006 r.

Projekt powstał w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Działania realizowane w jego ramach odnoszą się do problemów środowiska lokalnego.

Wykwalifikowana kadra udziela indywidualnych konsultacji każdemu z zainteresowanych uczestników. Centrum zapewnia swoim uczestnikom:
  • zajęcia w dni powszednie przez 7 godzin dziennie
  • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie
  • wypłatę comiesięcznego świadczenia integracyjnego
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest miejscem, które daje szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz pełnienie ról zawodowych i rodzinnych.
Głównym powodem wyboru takiego rodzaju wsparcia proponowanego dla uczestników projektu jest przede wszystkim brak placówki na terenie miasta Chełma, która realizowałaby zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, a także przyczyniłaby się do ograniczenia zjawiska bezrobocia na terenie miasta Chełma.

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003). Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa.

Wg art. 1 ustawy, osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym to osoby, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencją tego jest ograniczone uczestnictwo w podstawowych sferach życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego. W szczególności ustawa dotyczy:
- bezrobotnych pozostających bez pracy co najmniej 12 miesiące
- bezdomnych
- uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
- chorych psychicznie
- zwalnianych z zakładów karnych
- uchodźców
- osób niepełnosprawnych

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach dyrektor CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy). W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego podstawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa w Centrum, obowiązki uczestnika oraz CIS, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej, wreszcie osoby odpowiedzialne za realizację programu. Program może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu.

Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie