Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony ADEPT

ul. Toruńska 151, 85-023 Bydgoszcz
tel. kom. 601-918-210
www:   http://www.adept.bydgoszcz.pl
ADEPT na Facebooku
e-mail:   kontakt@adept.bydgoszcz.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 14469 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
 

OFERUJEMY

- kurs kwalifikowanego pracownika ochrony
  fizycznej

- szkolenia pracowników ochrony imprez
  masowych

- szkolenie do licencji detektywa
- kursy samoobrony
- szkolenia strzeleckie

ADEPT - Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony

CSAO ADEPT to profesjonalna firma, która przez szereg wykładów oraz ćwiczeń merytorycznie przygotowuje swoich słuchaczy do pracy w charakterze konwojenta, pracownika grupy interwencyjnej, inspektora ochrony, szefa ochrony. Tematyka szkoleń teoretycznych jak i praktycznych zgodna jest z wytycznymi zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

CSAO ADEPT w swojej ofercie posiada kursy szkoleniowe kwalifikowanych pracowników ochrony, szkolenia pracowników ochrony imprez masowych oraz detektywów. Nowością cieszącą się coraz większym zainteresowaniem są kursy samoobrony oraz szkolenia strzeleckie dla zorganizowanych grup lub podmiotów gospodarczych.

Wysoką jakość zajęć gwarantują wykładowcy legitymujący się wieloletnią pracą w Policji oraz Ochronie. Po ukończeniu kursów każdy z uczestników otrzymuje stosowne świadectwa potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji. Nasze dyplomy honorowane są przez Wojewódzkie Komendy Policji na terenie całego kraju. Wysoka jakość szkoleń i niskie ceny cieszą się bardzo dobrą opinią naszych słuchaczy.

Od 1 stycznia 2014r. nie ma egzaminów na Komendzie Wojewódzkiej Policji dla kandydatów na pracownika ochrony i detektywa. Od 1 stycznia 2014r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencje pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę.

W programie kursu m. in.:
 • przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
 • wybrane elementy: prawa karnego i wykroczeń, prawa karnego i procesowego, prawa cywilnego, prawa pracy; ochrona osób
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
 • wyszkolenie strzeleckie
 • samoobrona i techniki interwencyjne
 • ochrona mienia i konwojowanie

W kursie na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej może uczestniczyć osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • ukończyła 21 lat
 • ukończyła co najmniej gimnazjum
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • posiada nienaganną opinię
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą uczestniczyć w szkoleniu

Centrum Szkoleniowe Agentów Ochrony ADEPT jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr ewidencyjnym 2.04/00071/2009.

Należy podkreślić, że istnieje możliwość rozszerzenia kursu, o szkolenie z organizacji zabezpieczenia imprez masowych, które kończy się uzyskaniem świadectwa uprawniającego do pracy w charakterze członka służb porządkowych. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz szkolenie strzeleckie będą odbywały się w Bydgoszczy.

Dotychczas przeszkoliliśmy ok. 1300 osób ubiegających się o licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz ponad 700 osób ubiegających o licencję II stopnia.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać osoba, która m.in.:
 • ukończyła 21 lat
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych
 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioklasową szkołę podstawową
 • posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji
 • ukończyła obowiązkowe szkolenie dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia
 • cieszy się dobrym stanem zdrowia


Ramowe Programy Szkolenia opracowali najlepsi Specjaliści, Policjanci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Gwarantujemy wysoki poziom zajęć, które będą prowadzone przez wykładowców legitymujących się wieloletnią pracą w Ochronie i Policji. Uprzejmie informujemy, że słuchacze kursu otrzymują świadectwa potwierdzające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. Nasze dyplomy honorowane są przez Wojewódzkie Komendy Policji na terenie całego kraju.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie