Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Al. Niepodległości 34a, 63-200 Jarocin
tel. (0-62) 505-20-90, 505-20-60, 747-85-90
www:   http://www.wwshe.edu.ple-mail:   sekretariat@wwshe.edu.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15791 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Najważniejsze informacje
o WWSHE


Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Jarocinie powstała w 2001 roku. Od tego czasu mury uczelni opuściło kilka tysięcy absolwentów. Uczelnia kształci studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Szkoła rozwija się w niezwykłym tempie. Z roku na rok wzbogacana jest baza dydaktyczna.


 • baza dydaktyczna i socjalna

  Uczelnia posiada znakomicie wyposażone obiekty: multimedialne sale wykładowe, kilka sal komputerowych, w których jest około stu komputerów. Na terenie szkoły działa studium językowe oraz biblioteka naukowa, której zbiory są systematycznie uzupełniane. Obejmuje ona przede wszystkim literaturę i źródła odpowiadające profilowi kształcenia. W czytelni studenci mają nieograniczony dostęp do komputerów i Internetu.

  W związku z dynamicznym rozwojem szkoły oraz z coraz większą liczbą studentów w 2004 roku otwarto Dom Akademicki, który mieści się tuż obok budynków uczelni.

 • kadra nauczająca

  Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetów Adama Mickiewicza, Wrocławskiego, Szczecińskiego oraz innych uczelni, a także uznani praktycy. Obecnie uczelnia zatrudnia ponad 70 pracowników z tytułem profesora, ze stopniem doktora habilitowanego lub doktora.

 • działalność na rzecz regionu

  Uczelnia organizuje konferencje i seminaria o charakterze naukowym, których tematyka powiązana jest z problemami regionu. Na konferencjach poruszane są problemy rynku pracy, praktyczne aspekty członkostwa Polski w UE oraz funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Uczelnia organizuje również spotkania studentów z wybitnymi przedstawicielami życia naukowego i społecznego. Szkoła angażuje się w różne projekty naukowe, medialne i społeczne. Współpracuje z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi oraz mediami lokalnymi.

 • współpraca międzynarodowa

  Niezwykle ważną sferą działania WWSH-E jest rozwijanie współpracy międzynarodowej, która jest nieodłączną częścią wypełniania misji szkoły zarówno w zakresie naukowym, jak i edukacyjnym. Szkoła współdziała z uczelniami z Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Niemiec w dziedzinie: tworzenia i wymiany programów edukacyjnych, wspólnych badań naukowych, wymiany wykładowców, praktykach studenckich.

Kierunek studiów

Programy studiów są tak skonstruowane, aby nasi absolwenci byli przygotowani do samodzielnego tworzenia stanowisk pracy dla siebie i innych oraz posiadali umiejętności językowe i umieli korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych.

Specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe NOWOŚĆ

  Dobór przedmiotów na nowootwartej specjalności zapewnia poznanie szerokiego zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ogólnego i ekologicznego, ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego. Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę oraz umiejętności niezbędne do organizacji i nadzorowania systemów bezpieczeństwa w administracji. Uzyskana wiedza zapewni im umiejętność realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa specjalistycznego jakim jest np. ochrona środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe).

  (program stacjonarne, niestacjonarne)

 • Administracja publiczna

  Studia na tej specjalności przygotowują do pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. Odpowiednio do tego celem studiów jest nauczenie studenta podstaw prawa, zasad jego interpretowania i stosowania oraz procedury administracyjnej. Studia umożliwiają także opanowanie niezbędnych w administracji wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu możliwości wykorzystania technologii informatycznych oraz języków obcych.

  (program stacjonarne, niestacjonarne)

 • Administracja gospodarcza

  Program tej specjalności zmierza do uzyskania wiedzy i umiejętności koniecznych przede wszystkim w działalności przedsiębiorstw i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Odpowiednio do tego założenia obok przedmiotów ogólnoadministracyjnych i prawniczych szczególny nacisk położono na wiedzę ekonomiczną. Ukończenie tych studiów stwarza możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, firmach konsultingowych, różnego typu instytucjach i organizacjach, administracji państwowej i samorządowej.

  (program stacjonarne, niestacjonarne)

Dlaczego warto studiować w WWSHE?
  zdjęcie 1
 • studia administracyjne dają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia.

  Przytłaczająca większość absolwentów i studentów uczelni jest czynna zawodowo. Pracują w biurach i urzędach, w administracji państwowej i samorządowej, zakładają także własne firmy.

 • WWSHE znakomicie przygotowuje do zawodu teoretycznie i praktycznie.

  Kadra naukowa, to wyśmienicie przygotowani specjaliści. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetów Adama Mickiewicza, Wrocławskiego, Szczecińskiego oraz innych uczelni, a także uznani praktycy.

 • studenci mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności.

  Ważne jest, aby studenci byli przygotowani do wykonywania zawodu wszechstronnie. Dlatego uczelnia umożliwia zdobycie podczas studiów certyfikatu ECDL (tzw. "międzynarodowe komputerowe prawo jazdy"). W szkole mieści się regionalne centrum egzaminacyjne ECDL. Studenci mogą także uczęszczać na intensywne kursy języków obcych, które przygotowują do zadania międzynarodowych egzaminów.

 • uczelnia oferuje pomoc studentom w pozyskaniu atrakcyjnej pracy

  Szkoła przywiązuje dużą wagę do kształcenia praktycznego. Uczelnia podpisała wiele porozumień z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz instytucjami finansowymi, by ułatwić studentom odbycie praktyki zawodowej. To w przyszłości pomaga studentom szybciej zdobyć zatrudnienie.

  Na WWSHE działa również Biuro Karier, w którym profesjonalna kadra pomaga studentom zdobyć pracę w zawodzie.

 • czesne jest bardzo niskie. Uczelnia jest instytucją non profit (nie nastawioną na zysk)

  Najlepsi studenci stacjonarni mają zapewnioną bezpłatną naukę. Dla pozostałych osób czesne wynosi 1290 zł semestralnie. Na studiach zaocznych czesne ustalono na poziomie 1420 zł. Uczelnia stara się dostosować formy płatności do możliwości studentów.

 • uczelnia dysponuje świetnie przygotowaną bazą dydaktyczną

  Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Jest kilka sal komputerowych, dlatego studenci mają nieograniczony dostęp do komputerów i internetu, mogą bez przeszkód korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych. Bardzo dobrze zaopatrzona jest biblioteka naukowa.

 • w szkole sprawnie działa system stypendialny i jest dobre zaplecze socjalne

  W WWSHE z pomocy stypendialnej korzysta 40% studentów stacjonarnych i zaocznych. Od 2004 roku studenci mogą korzystać z Domu Akademickiego, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Dzięki temu studenci nie mają przeszkód by w pełni korzystać z uczelnianej biblioteki, komputerów oraz klubu studenckiego.

 • po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mogą kontynuować naukę na Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie

  Po ukończeniu nauki na WWSHE absolwenci mogą podjąć dwuletnie studia magisterskie na Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie. Programy obydwu uczelni są z sobą skorelowane, wobec czego nie zachodzi sytuacja powtarzania się przedmiotów. Co ważniejsze, nie ma także konieczności uzupełniania tzw. różnic programowych, która jest na ogół zmorą studentów przechodzących na inną uczelnię.

 • W WWSHE DBA SIĘ O STUDENTÓW, BO SĄ NAJWAŻNIEJSI!
zdjęcie 2 zdjęcie 3 zdjęcie 4


Zasady rekrutacji

 1. Krok 1
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy (wzór podania)podanie
 2. Krok 2
  Złóż wymagane dokumenty
  • świadectwo dojrzałości (oryginał)
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • 3 fotografie (format 3,5 x 4,5)
  • ksero dowodu osobistego.
 3. Krok 3
  Podpisanie umowy o naukę (wzór)
  Jeśli złożyłeś komplet dokumentów i uiściłeś wymagane opłaty, otrzymasz do podpisu umowę o naukę, która gwarantuje Ci bezpieczne studiowanie.
 4. Krok 4
  Rekrutacja
  Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Dla kandydatów na studia stacjonarne - możliwość przystąpienia do egzaminu o "złoty" indeks (zwolnienie z opłaty czesnego).

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie