Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

ul. Ostroroga 9a, 64-100 Leszno
tel. (0-65) 526-32-00, 526-32-40, 526-32-00, 526-32-02, tel./fax 526-32-10
www:   http://www.wsmiz.edu.ple-mail:  

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania
O Uczelni

W 1993 roku powstała w Lesznie - pierwsza w jego dziejach -niepaństwowa Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania. Założył ją dr Jan Sołtysiak, były pracownik Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W Lesznie prężnym ośrodku gospodarczym istniało zapotrzebowanie na taką placówkę. Realizację tego pomysłu umożliwiła ustawa z września 1990 roku.

Powstała pierwsza, samodzielna uczelnia wyższa związana trwale z ziemią leszczyńską, mająca swą siedzibę i władze akademickie w Lesznie. Uzyskała zezwolenie na działalność w dniu 22 października 1993 roku, a 20 stycznia 1994 roku została wpisana do rejestru Uczelni Niepaństwowych pod pozycją "33".

Pierwszym Rektorem Uczelni została Pani Prof. zw. dr hab. Halina Szulce.

Siedzibą, w której na początku mieściła się Uczelnia był budynek przy ul. Grota Roweckiego 4. Na pierwszy rok przyjęto 235 studentów. Rokrocznie liczba studentów studiujących w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania systematycznie wzrastała. 16 grudnia 1997 roku Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję o udzieleniu zezwolenia Uczelni na dalsze 25 lat działalności. W tym też roku obowiązki Rektora objął prof. dr hab. Tadeusz Mendel.

W corocznych rankingach wielu pism i instytucji Uczelnia zajmowała i zajmuje wysoką pozycję, na przykład według rankingu miesięcznika "Home & Market" została uznana 4 w Polsce, a najlepszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą biznesu.

zdjęcie 1 1 czerwca 1998 roku Uczelnia wydała pierwszy numer własnego pisma, jest nim "Merkuriusz Leszczyński" - spełnia on zarazem rolę ekonomiczną, akcentując najważniejsze problemy życia Uczelni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozrastającej się Uczelni w 1998 roku podjęto prace przy budowie nowego obiektu dydaktycznego. W ciągu 10 miesięcy powstał nowoczesny budynek administracyjno-dydaktyczny przy ul. Ostroroga 9a. Budynek oddany we wrześniu 1999 roku mieści Rektorat i Dziekanat Uczelni. Tutaj znajdują się pomieszczenia biblioteki i poszczególnych Katedr. W budynku jest nowoczesna aula, sale dydaktyczne i pracownie komputerowe.

W międzyczasie Uczelnia odkupiła i zaadaptowała na nowoczesne sale wykładowe magazyny po "Goplanie" S.A. Sale wykładowe przy ul. Dekana 5 są najnowocześniejszymi i największymi salami tego typu w Lesznie.

Uczelnia nadal się rozwija. W związku z uruchomieniem nowej specjalności oddano do użytku w roku 2000 halę sportową z zapleczem socjalnym oraz parcur i stajnie.

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania zgodnie z wymaganiami rynku i aspiracjami młodzieży poszerza corocznie swoją ofertę edukacyjną uruchamiając nowe specjalności.

Kadra naukowa

Poziom nauczania każdej Uczelni określają kwalifikacje i umiejętności kadry dydaktycznej. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie zatrudnia zarówno teoretyków pracowników naukowo-dydaktycznych jak i praktyków gospodarczych. Oprócz liczącego blisko 30 osób grona etatowych pracowników WSMiZ w Lesznie, z Uczelnią współpracuje ponad 50 wykładowców Akademii Ekonomicznych oraz Uniwersytetów w Poznaniu i Wrocławiu.

W proces dydaktyczny zaangażowani są również praktycy: dyrektorzy banków i przedsiębiorstw, główni księgowi, pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędów Skarbowych, Izby Skarbowej oraz pracownicy biur konsultingowych.

Kadra dydaktyczna WSMiZ oceniana jest przez studentów w formie anonimowej ankiety. Wyniki rankingów poddawane są rzeczowej i wnikliwej analizie. Oznacza to dla studentów możliwość wpływania na jakość procesu kształcenia.Specjalności:
 • marketing i zarządzanie
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej
 • zarządzanie w administracji
 • informatyka w zarządzaniu
 • hotelarstwo i gastronomia
 • zarządzanie w służbie zdrowia i instytucjach niedochodowych
 • samorząd terytorialny i polityka społeczna
 • zarządzanie miastem i środowiskiem
Sylwetka Absolwenta

Absolwenci kierunku zarządzanie i marketing (otrzymują tytuł licencjata) przyswajają sobie niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych, oraz uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Kluczową umiejętnością absolwentów kierunku jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i agencjach konsultingowych.Opis specjalności:

Marketing i zarządzanie
 • Marketing przemysłowy
 • Marketing terytorialny
 • Marketing bankowy
 • Zarządzanie informacją
 • Podstawy funkcjonowania firmy
 • Techniki organizatorskie i decyzyjne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Controling w systemie zarządzania
 • Formy ewidencji małych przedsiębiorstw
 • Biznes plan
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Bankowość
 • Zarządzanie informacją
 • Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi
Zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej
 • Controling w systemie zarządzania
 • Ekonomiczne aspekty agroturystyki
 • Rynek usług turystcznych
 • Zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej
 • Organizacja przedsiębiorstw turystycznych
Zarządzanie w administracji
 • Konstytucyjne podstawy ustroju
 • Techniki organizatorskie i decyzyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo administracyjne
 • Historia administracji
 • Logika i legislacja
 • Postępowanie administracyjne
Informatyka w zarządzaniu
 • Systemy operacyjne
 • Internet w biznesie - projektowanie stron
 • Zarządzanie informacją
 • Komputerowe analizy menedżerskie
 • Prezentacje multimedialne
Hotelarstwo i gastronomia
 • Obsługa hotelu i recepcji
 • Ekonomiczne aspekty agroturystyki
 • Rynek usług turystycznych
 • Prawo pracy
 • Towarzystwo i kontrola żywienia
 • Organizacja przedsiębiorstw turystycznych
Zarządzanie w służbie zdrowia i instytucjach niedochodowych
 • Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej
 • Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe ZOZ
Samorząd terytorialny i polityka społeczna
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Organizacja społeczeństwa
 • Techniki organizatorskie i decyzyjne
 • Prawo administracyjne
 • Logika i legislacja
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacje i instytucje społeczne
 • Samorząd gospodarczy i zawodowy
Zarządzanie miastem i środowiskiem
 • Problemy planowania przestrzennego
 • Teoria lokalizacji inwestycji
 • Prawo gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • Zasady gospodarowania zasobami naturalnymi
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Marketing terytorialny
 • Usługi w rozwoju lokalnym i komunalnym
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz uzyskaniem tytułu licencjata


Studia prowadzone są w trybach:
 • dziennym (w wymiarze 2.200 godzin w ciągu 3 lat) - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach rannych,
 • zaocznym (w wymiarze 1.320 godzin w ciągu 3 lat) - zajęcia prowadzone są w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych
Rekrutacja
 • Studentem Uczelni może zostać osoba z wykształceniem średnim, posiadająca świadectwo maturalne.
 • Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych na specjalności:
  • marketing i zarządzanie
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • zarządzanie w administracji
  • zarządzanie w służbie zdrowia i instytucjach niedochodowych
  • zarządzanie ośrodkami hodowli i rekreacji konnej
  • informatyka w zarządzaniu
  • hotelarstwo i gastronomia
  • samorząd terytorialny i polityka społeczna
  • zarządzanie miastem i środowiskiem

   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Kandydatów na studia dzienne i zaoczne obowiązuje:
  • egzamin z języka obcego kwalifikujący do odpowiedniej grupy lektorskiej
 • Przy składaniu podania należy przedstawić następujące dokumenty:
  • podanie (format *.doc)
  • świadectwo maturalne
  • 4 zdjęcia podpisane na odwrocie
  • 5 kopert ze znaczkiem i adresem zwrotnym
  • orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki
  • ksero trzech pierwszych stron dowodu osobistego ( nr serii, pesel, adres zameldowania)
  • dowód wpłaty wpisowego ( ksero)
 • Rekrutację prowadzi Dziekan.
 • Zgłoszenia i zapisy przyjmuje:

  Dziekanat WSMiZ w Lesznie
  ul. Ostroroga 9a
  tel. (065) 526-32-00, tel./fax (065) 526-32-02
  Konto BZ WBK S.A. O/ Leszno 44 1090-1245-0000-0000-2400-9876


 • Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1600.
zdjęcie 2 zdjęcie 3 zdjęcie 4
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:33:36
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:33:36) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie