Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wyższa Szkoła Bankowa

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
tel. (61) 655-33-33, fax (61) 655-32-27
www:   http://www.wsb.poznan.pl
e-mail:   rekrutacja@wsb.poznan.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Wyższa Szkoła Bankowa
Założyciel uczelni

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA to jedna z największych niepaństwowych instytucji edukacyjnych w Polsce. Jest założycielem sześciu szkół wyższych oraz szkół policealnych w czterdziestu ośmiu miastach całej Polski. Misją Towarzystwa Edukacji Bankowej SA jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy.

Kadra Dydaktyczna

O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSB to około 500 nauczycieli akademickich. Z Uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.

Jedną z zasad, którymi kierują się władze Szkoły, jest powierzanie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom: pracownikom banków, przedsiębiorstw, biur maklerskich, agencji reklamowych i PR, firm ubezpieczeniowych, urzędów kontroli skarbowej, izb i urzędów skarbowych, urzędów celnych, sędziom czy też ekspertom firm konsultingowych. Wielu z nich to potencjalni pracodawcy absolwentów Uczelni.

Uczelnia korzysta także z wiedzy i doświadczenia wykładowców zagranicznych, z takich krajów jak USA, Holandia, Niemcy, Finlandia, Dania, Francja i Wielka Brytania.

Pracownie komputerowe
Wyższa Szkoła Bankowa posiada 8 nowoczesnych pracowni komputerowych oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe w czytelni. Wszystkie komputery połączone są w sieć lokalną, podłączoną do sieci miejskiej. Dzięki temu studenci mogą korzystać z internetowych łączy o bardzo dużej przepustowości. Każdy student WSB może otrzymać własne konto e-mailowe oraz miejsce na serwerze na własną stronę www. Stały i swobodny dostęp do zasobów Internetu zmienia sposób postrzegania tej rozproszonej skarbnicy wiedzy. Studenci wykorzystują Internet nie tylko w celach komunikacyjnych, lecz również jako doskonałą pomoc naukową. Niejeden referat i praca zaliczeniowa powstały dzięki wiedzy zdobytej w ten sposób.

Kierunki kształcenia

Studia I stopnia (licencjackie)

Wyższa Szkoła Bankowa oferuje dwustopniowy system kształcenia zgodny za wskazaniami UE. Wybierając taki system, już po 3 latach studiów I stopnia absolwenci uzyskują wykształcenie wyższe i możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Studia I stopnia (licencjackie) to 3 - letnie wyższe studia zawodowe, kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Kandydaci na studia I stopnia mogą podjąć naukę na 5 kierunkach:

Wyboru specjalności studenci dokonują w trakcie III semestru studiów. Uruchomienie poszczególnych specjalności zależy od zainteresowania studentów.

Zasady rekrutacji na rok 2008/2009

Warunki przyjęcia:

 • dla kandydatów z nową maturą

Maturzyści, którzy zdali nową maturę przyjmowani są na studia I stopnia (licencjackie) na kierunki Administracja, Finanse i Rachunkowość, Stosunki Międzynarodowe, Zarządzanie według kolejności zgłoszeń.

Na kierunek Informatyka i Ekonometria przyjmowani są kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny z matematyki lub fizyki lub informatyki. W przypadku gdy nie zdawali egzaminu - uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średniej średnią z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka wyższą lub równą 3,0.

 • dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku osób, które zdały starą maturę o przyjęciu na studia decyduje test. Dla kandydatów na kierunek Administracja, Finanse i Rachunkowość, Stosunki Międzynarodowe lub Zarządzanie test sprawdza ogólne predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Dla kierunku Informatyka i Ekonometria test obejmuje wiadomości głównie z matematyki i informatyki. Z przykładowym testem można zapoznać się również w Biurze Rekrutacji.

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Dyplom magistra to już nie atut, to wymóg . Atutem jest dyplom renomowanej uczelni - Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) są przeznaczone dla osób, które posiadają już wykształcenie wyższe zawodowe i pragną pogłębić swą wiedzę. Dyplom magistra potwierdza uzyskanie wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery. Nauka na studiach uzupełniających magisterskich trwa dwa lata - 4 semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej.

Studia II stopnia w WSB są skierowane do osób, które ukończyły wyższe studia zawodowe i uzyskały dyplom licencjata na następujących kierunkach studiów w dowolnej uczelni:

 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość (Finanse i Bankowość)
 • Informatyka i Ekonometria
 • Zarządzanie (Zarządzanie i Marketing)

oraz absolwentów wyższych szkół zawodowych, którzy ukończyli specjalności pokrewne z wyżej wymienionymi kierunkami.

Specjalności na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Zasady rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA

O przyjęciu na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) decyduje kolejność zgłoszeń. Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) mogą podjąć absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) na kierunkach

 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość (Finanse i Bankowość)
 • Informatyka i Ekonometria
 • Zarządzanie (Zarządzanie i Marketing)

oraz absolwenci wyższych szkół zawodowych, którzy ukończyli następujące specjalności:

 • Administracja i finanse sektora publicznego,
 • Bankowość,
 • Doradztwo podatkowe i administracja finansowa,
 • Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej,
 • Ekonomika turystyki,
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • Finanse i zarządzanie organizacjami,
 • Finanse przedsiębiorstw i bankowość,
 • Handel zagraniczny,
 • Logistyka,
 • Marketing,
 • Obrót gospodarczy,
 • Organizacja i zarządzanie w procesie integracji europejskiej,
 • Podatki,
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą,
 • Rachunkowość,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • Rachunkowość i ubezpiecznia,
 • Rachunkowość przedsiębiorstw,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Ubezpieczenia gospodarcze,
 • Ubezpiecznienia komunikacyjne,
 • Zarządzanie biznesem,
 • Zarządzanie finansami,
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • Zarządzanie organizacją,
 • Zarządzanie przedsiebiorstwem.

W innych przypadkach o przyjęciu na studia decyduje Dziekan.

Wszyscy kandydaci są proszeni o złożenie w Biurze Rekrutacji następujących dokumentów:

 • podanie, kwestionariusz, życiorys dostępne w Biurze Rekrutacji,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia,
 • suplement do dyplomu (w przypadku osób go posiadających),
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wystawiony przez OKE lub szkołę średnią)
 • kserokopię obu stron w przypadku dowodu osobistego w postaci karty lub kserokopie 1,2,3 i 6 strony w przypadku starego dowodu osobistego (potwierdzone przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie),
 • cztery zdjęcia o wymiarach 35x45 mm (zgodne z wymogami zdjęcia do dowodu osobistego z widocznym lewym półprofilem)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350 zł (poza promocją)
 • dane z książeczki wojskowej (numer i adres WKU)
 • akt ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)
Pobierz i wypełnij ankietę, która pozwoli nam jeszcze lepiej dopasować ofertę do oczekiwań studentów WSB.

Sprawdź wysokość czesnego

Studia podyplomowe

Atuty studiów podyplomowych w WSB:

 • nowoczesne programy nauczania,
 • wykładowcy - praktycy,
 • przygotowanie do egzaminów państwowych,
 • świadectwo w języku polskim i angielskim,
 • przyjazna dla uczestnika organizacja studiów,
 • opieka kierownika studium,
 • dogodny, ratalny system płatności.

Dotychczas studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu ukończyło ponad 4500 osób z całej Polski.

Kierunek
 1. Administracja - Zarządzanie i Organizacja
 2. Akademia Trenera
 3. Aplikacje Internetowe i Mobilne
 4. Audyt Funduszy Unijnych
 5. Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 6. Bankowość (przygotowanie do egzaminu ECB EFCB)
 7. Controlling
 8. Inwestycje Kapitałowe
 9. Marketing Usług
 10. Menedżer Sportu i Rekreacji
 11. Podatki - specjalizacje: doradztwo podatkowe i administracja skarbowa
 12. Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
 13. Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE
 14. Psychologia Zarządzania
 15. Public Relations i Zarządzanie Kryzysowe
 16. Rachunkowość
 17. Strategie Sprzedaży
 18. Studia Menedżerskie
 19. Systemy Baz Danych
 20. Ubezpieczenia
 21. Wycena Nieruchomości
 22. Zarządzanie Jakością
 23. Zarządzanie Kadrami
 24. Zarządzanie Nieruchomościami
 25. Zarządzanie Projektem
 26. Zarządzanie w Służbie Zdrowia
Szkolenia i kursy językowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza na następujące formy szkoleń:
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:34:26
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:34:26) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie