Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów
tel. (17) 867 04-80, (17) 867 04-81, tel. kom. 514 194-892
www:   http://www.wspia.eu
WSPiA na Facebooku
e-mail:   rekrutacja@wspia.eu
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 36061 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie
Siedziba WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedyna niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce wschodniej i na Podkarpaciu. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest najstarszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest jedyną uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, a nawet w Polsce wschodniej - co więcej, jedną z 5 (na ponad 300) uczelni niepublicznych w Polsce, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Daje nam to status uczelni akademickiej i tym samym przynależność do elitarnej grupy najlepszych uczelni w Polsce. Jest to najbardziej obiektywnym dowodem najwyższego poziomu naukowego i dydaktycznego Naszej Uczelni.

Nowe ciekawe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności to tegoroczna propozycja dla maturzystów przygotowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Maturzyści do wyboru mają jeden z czterech kierunków studiów:
Studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej prowadzone są w ramach trzech Kolegiów.

Obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa jest właścicielem obiektów dydaktyczno-socjalnych w Przemyślu i Rzeszowie o pow. ok. 24 tys. m2.

Wszystkie Wydziały zostały zlokalizowane na terenie kampusu w Rzeszowie o pow. 3 ha. W otoczeniu pełnym zieleni znajdują się trzy obiekty dydaktyczne "Collegium Administrativum", "Collegium Iuridicum" i "Collegium Securitatis" oraz klub studencki "Zemsta Docenta" o łącznej powierzchni ponad 21 tys. m2. W kampusie Uczelni znajduje się także restauracja z pizzerią i spaghetterią. Studenci mają do dyspozycji parking, który pomieści ok. 800 samochodów. Uznaje się, że jest to jedno z najbardziej nowoczesnych i najlepiej wyposażonych centrów naukowo-dydaktycznych w Polsce.


Zapraszamy do oglądania filmu promującego Uczelnię!OFERTA EDUKACYJNA


ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE

I rok, wspólny dla obu kierunków, przykładowe przedmioty, m.in.: Podstawy organizacji
Pod koniec I roku wybierasz kierunek studiów oraz specjalność:


Kierunek 'Administracja'

Prowadzimy studia pierwszego stopnia (3-letnie), studia drugiego stopnia (2-letnie)
stacjonarne i niestacjonarne.

Proponujemy Państwu studia atrakcyjne i użyteczne. Atrakcyjne, ponieważ zdobywają Państwo prawno-administracyjne i ekonomiczne wykształcenie, uzupełnione wiedzą ogólną. Użyteczne, ponieważ profil wykształcenia spowoduje, że jako absolwenci naszej Uczelni będą Państwo przydatni w niemal każdej instytucji i podmiocie gospodarczym.

Absolwent uzyskuje uniwersalne wykształcenie i jednocześnie jest specjalistą z zakresu objętego daną specjalnością. Takie wykształcenie jest bardzo przydatne na rynku pracy, gdyż daje dużą elastyczność w dostosowaniu się do wymogów pracodawców. Szeroki wybór kilkunastu specjalności pozwala kandydatom na podjęcie studiów i uzyskanie wykształcenia zgodnego z ich zainteresowaniami oraz spełniającego oczekiwania pracodawców. Reagując na zapotrzebowanie rynku pracy oraz jego tendencje Uczelnia oferuje nowe specjalności oraz na bieżąco modyfikuje program już istniejących.

Kierunek 'Zarządzanie'
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" będziesz mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku "administracja" na jednej ze specjalności np. o charakterze biznesowym. Absolwent „zarządzania” – wszechstronnie i uniwersalnie wykształcony, będzie miał z jednej strony kwalifikacje na tyle ogólne i elastyczne (prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, socjologiczne, psychologiczne, itd.) z drugiej zaś – na tyle profesjonalne i rzetelne, że będzie w stanie spełnić różne oczekiwania pracodawców w bardzo wielu dziedzinach działania administracji i gospodarki. Nie mając „gorsetu” wąskiego wykształcenia, będzie potrafił uczyć się wielu nowości, poszerzać swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności.


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Kierunek 'Bezpieczeństwo wewnętrzne'
studia I i II stopnia

Od 2010 roku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" jest samodzielnym kierunkiem studiów. Prowadzimy studia I i II stopnia.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pracujących lub zamierzających podjąć pracę w instytucjach związanych z sektorem bezpieczeństwa wewnętrznego m.in. administracji publicznej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej czy służbach komercyjnych.

Jesteśmy postrzegani jako Uczelnia specjalizująca się w kształceniu i badaniach naukowych z zakresu m.in. problematyki celnej, administracji i służby transgranicznej, przestępczości, policji, kryminalistyki i kryminologii. W Przemyślu i Rzeszowie wykształciliśmy już setki celników, policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników firm ze sfery ochrony i bezpieczeństwa czy osób zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym w administracji państwowej i samorządowej. Wielu absolwentów Uczelni pełni funkcje kierownicze w tych jednostkach i instytucjach.

A
zatem w przeciwieństwie do zdecydowanej większości Uczelni, w których pojawił się, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oferuje: bogaty dorobek w kształceniu a także w organizowaniu praktyk zawodowych; własną, kompletowaną od lat doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę materialną tworzoną specjalnie dla „bezpieczeństwa wewnętrznego” oraz specjalistyczny księgozbiór.

Zatrudniamy m.in. profesorów i doktorów z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej, nauk wojskowych. Ponadto zajęcia prowadzi wielu doświadczonych praktyków m.in. prokuratorów, celników, wojskowych czy policjantów. Tak dobra obsada „bezpieczeństwa wewnętrznego” możliwa jest także dzięki temu, że WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa prowadzi studia na kierunku „prawo”.


PRAWO

Kierunek 'Prawo' - jednolite studia magisterskie

Priorytetem realizacji kształcenia w Kolegium Prawa jest zapewnienie przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych ze stosowaniem prawa.

Dlatego oferujemy studia jednolite magisterskie na kierunku „prawo”, które pozwolą wszechstronnie przygotować się do podjęcia zatrudnienia w zawodzie prawnika. Zostaną Państwo przygotowani do zdania egzaminu aplikacyjnego i podjęcia aplikacji prawniczej, m.in.: prokuratorskiej, sędziowskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej (profil aplikacyjny).

Wybierając inny model kariery prawniczej będą absolwenci również przygotowani do ubiegania się
Plan i program studiów został tak skonstruowany, aby uwzględnić indywidualne potrzeby kształcenia i rozwoju zawodowego, umożliwiając zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności, stosownie do własnych zainteresowań i aspiracji. Oferujemy dodatkowe formy kształcenia, m.in. w ramach Specjalistycznego Studium Kryminalistyki oraz Specjalistycznego Studium Mediacji
W trakcie studiów będą mogli Państwo brać udział w pracy Kliniki Prawa, która jest jedną z największych w Polsce, zyskując wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Zostaniesz przygotowany do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

Studenci będą mogli wybrać jedną dwóch ścieżek rozwoju:

 • ścieżkę aplikacyjną
 • ścieżkę kształcenia ogólnego (indywidualną ścieżkę kształcenia)


STUDIA PODYPLOMOWE

KOLEGIUM ADMINISTRACJI, ZARZĄDZENIA I BIZNESU

 • Prawno - organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej
 • Administracyjny asystent medyczny
 • Prawo pomocy społecznej w działaniu organów JST
 • Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego
 • Doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie projektami
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Bankowość i prawo bankowe
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Audyt wewnętrzny
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej
 • Administracja celna w UE
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie sektorem energetycznym
 • Zarządzanie dobrami kultury
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Prawo gospodarcze
 • Studia menedżerskie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 • Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie wewnętrznym

KOLEGIUM PRAWA

 • Nowelizacja procedury karnej
 • Aktualne problemy prawne w działalności notariusza
 • Prawo karne wykonawcze i penitencjarystyka
 • Prawo dowodowe
 • Prawo bankowe i bankowość elektroniczna
 • Prawo medyczneW opłacie za studia otrzymujesz także:
 • dodatkowe zajęcia umożliwiające uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji - Bon Edukacji Dodatkowej
 • ścieżkę aplikacyjną - przygotowującą do egzaminu na wszystkie aplikacje prawnicze
 • Edukator
 • języki obce
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • bezpłatne egzaminy i zaliczenia
 • bezpłatny dojazd na zajęcia dla studentów niestacjonarnych
 • bezpłatne podręczniki
 • profilaktyka medyczna
 • bezpłatna legitymacja elektroniczna i indeks elektroniczny
 • bezpłatny, nieograniczony dostęp do Internetu
 • programy zagraniczne
 • wykłady w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim

Dodatkowo skorzystasz z przywilejów finansowych:
 • program lojalnościowy (5 - 10 - 30 - 50)
 • szeroka dostępność do stypendiów z budżetu państwa
 • stypendia z budżetu uczelni
 • nagrody dla najlepszych absolwentów
 • tanie zakwaterowanie w jedynym w Polsce wielomieszkaniowym domu studenckim
 • tanie obiady abonamentowe

Program lojalnościowy (5 - 10 - 30 - 50)
Rozpoczynasz i kończysz studia licencjackie w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej – jesteś automatycznie beneficjentem programu lojalnościowego.
Otrzymujesz:
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za studia drugiego stopnia
 • 5% - 10% zniżki w opłacie za studia drugiego stopnia (magisterskie)
 • 30% zniżki w opłacie za seminaria doktoranckie (dla absolwentów studiów I i II stopnia na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej)
 • 30% zniżki w opłacie za studia podyplomowe
 • 50% zniżki w opłacie za studia dla rodzeństwa lub małżeństwa studiującego w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.
 • prawo do korzystania przez absolwentów z:
  • Biura Karier WSPiA
  • dodatkowych form kształcenia
  • organizowanych przez Uczelnię imprez kulturalnych i sportowych

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie