Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Pile

ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
tel. (067) 352-26-05
www:   http://pwsz.pila.pl
e-mail:   sekretariat@pwsz.pila.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r.

Uczelnia prowadzi kształcenie na następujących kierunkach:

Studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Ekonomia ze specjalnościami:
  • Gospodarka i Finanse Samorządowe,
  • Informatyka w Ekonomii,
  • Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami.
 2. Filologia - specjalność:
  • Filologia Angielska.
 3. Fizjoterapia
 4. Pielęgniarstwo
 5. Politologia ze specjalnościami:
  • Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii,
  • Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe,
  • Pomoc Społeczna i Pracownik Socjalny,
  • Polityka Regionalna.

Studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 1. Budownictwo
 2. Elektrotechnika - specjalność:
  • Systemy Elektroniczno-Informatyczne w Elektrotechnice.
 3. Mechanika i Budowa Maszyn - specjalność:
  • Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Czy musisz płacić za naukę?

Studia stacjonarne są nieodpłatne, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, pomoc materialną w następujących formach:

 1. stypendia socjalne,
 2. stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
 4. stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
 5. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 6. stypendia na wyżywienie,
 7. stypendia mieszkaniowe,
 8. zapomogi.

Co gwarantuje wysoką jakość kształcenia?

Popularność Uczelni to z pewnością potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest przez doświadczonych pracowników akademickich, wywodzących się z wielu renomowanych ośrodków takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy i wielu innych.

Wykłada tu 140 doświadczonych nauczycieli akademickich:

 • 14 profesorów,
 • 14 doktorów habilitowanych,
 • 61 doktorów,
 • 51 magistrów.

Jakość kształcenia podlega systematycznej kontroli za pomocą wewnętrznego systemu oceny. Proces dydaktyczny był także wielokrotnie poddawany ocenie komisji akredytacyjnych, w każdym przypadku z wynikiem pozytywnym. W 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w sprawie specjalności język angielski, w 2005 - Komisja Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego potwierdziła spełnienie standardów kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu.
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej /ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę).
 • Zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku i specjalności.
 • Kserokopia dowodu osobistego strony 1-3 i 6, dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym po 01.01.2001 r. kserokopia str. 1-2 poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
 • Cztery fotografie o wymiarach 37 x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 • Deklarację wyboru języka obcego.
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej.
 • W przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku przyjęcia na studia student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej konkursie, o których mowa w § 1 ust. 3.
 • W przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Podanie na studia:

Uwaga:

Strony 1-4 powinny być w formacie A3 dwustronnie, natomiast deklaracja wyboru języka obcego w formacie A4.

Opłata rekrutacyjna wynosi 80zł bez względu na tryb, kierunek oraz specjalność.

Konto Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Kredyt Bank S.A. Filia Nr 1 w Pile
nr konta 56 1500 1041 1215 9001 1439 0000

Wysokość opłat semestralnych za studia niestacjonarne
w roku akademickim 2007/2008

Studia stacjonarne są bezpłatne


Studia niestacjonarne:

kierunek Ekonomia
specjalność:
Gospodarka i Finanse Samorządowe
1.426 zł
specjalność:
Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami
1.426 zł
specjalność:
Informatyka w Ekonomii
1.579 zł
kierunek Politologia
specjalność:
Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii
1.528 zł
specjalność:
Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe
1.528 zł
specjalność:
Pomoc Społeczna i Pracownik Socjalny
1.528 zł
specjalność:
Polityka Regionalna
1.528 zł
kierunek Elektrotechnika
specjalność:
Systemy Elektroniczno - Informatyczne w Elektrotechnice
1.579 zł
kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność:
Budowa i Eksploatacja Maszyn
1.579 zł
kierunek Filologia
specjalność:
Filologia Angielska
1.732 zł
kierunek Pielęgniarstwo
1.834 zł
kierunek Fizjoterapia
1.950 zł
kierunek Budownictwo
1.579 zł
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 20:37:37
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 20:37:37) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie