Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Akademia Pedagogiki Specjalnej

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. (022) 589-36-00, fax. 658-11-18/ Kancelaria
www:   http://www.aps.edu.pl
APS na Facebooku
e-mail:   aps@aps.edu.pl

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Liczba odwiedzin od 30.09.2016: 10919 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce kształcącą nauczycieli i wychowawców, której głównym i nadrzędnym celem jest przygotowanie na najwyższym akademickim poziomie kadr do pracy z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi specjalnej opieki i pomocy, aby mogły w pełni rozwinąć swe siły i zdolności. Z działalnością edukacyjną Uczelni związana jest zarówno aktywność naukowa, jak również popularyzacja wiedzy z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej oraz nauk pokrewnych i wspomagających.

Kształcenie nauczycieli, wychowawców i pracowników socjalnych przygotowywanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi było zawsze programowo i organizacyjnie połączone z potrzebami społecznymi i z całym systemem edukacyjnym, który funkcjonuje w naszym kraju i w coraz szerszym zakresie sprzyja dążeniu do optymalnej realizacji zadań związanych z wejściem Polski do wspólnoty państw europejskich.


KIERUNKI KSZTAŁCENIA
(tryb stacjonarny)


KIERUNEK SPECJALNOŚCI
Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

jednolite studia magisterskie stacjonarne

studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, przygotowane we współpracy ze środowiskiem praktyków pracujących w placówkach oświatowych. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Kierunek PEDAGOGIKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Specjalności:
 • Edukacja medialna
 • Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności
 • Psychopedagogika kreatywności
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek PEDAGOGIKA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Specjalności nauczycielskie:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)
 • Pedagogika szkolna i zdolności
 • Pedagogika korekcyjna

Specjalności nienauczycielskie:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika kultury i media cyfrowe

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia stacjonarne jednolite magisterskie (5-letnie)

Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Surdopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne
 • Terapia pedagogiczna
 • Logopedia
 • Tyflopedagogika
Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Specjalności nauczycielskie – kontynuacja:
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)
 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Specjalności nauczycielskie – kwalifikacja:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia pedagogiczna

Specjalności nienauczycielskie:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach


Kierunek INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie)


dla absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych, medycznych, nauk o sztuce lub technicznych


Kierunek INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA

studia drugiego stopnia (2-letnie)


Absolwenci kierunku nabędą kwalifikacje, które pozwolą pełnić rolę lidera i obrońcy praw dziecka w różnych instytucjach i środowiskach pedagogicznych. Dzięki rozbudowanym różnorodnym praktykom absolwent nabędzie umiejętności pracy z dziećmi i na rzecz dziecka oraz dysponuje także kapitałem społecznym polskiego i międzynarodowego środowiska działaczy praw dziecka.


Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)


Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja plastyczna z arteterapią
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Specjalności nienauczycielskie:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.)
 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)KIERUNEK SPECJALNOŚCI

Kierunek PRACA SOCJALNA – profil praktyczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)


 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny

Kierunek PSYCHOLOGIA

jednolite magisterskie studia stacjonarne (5-letnie)


 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna

Kierunek SOCJOLOGIA

studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)


 • Socjologia kultury - badania i marketing
 • Socjologia komunikacji społecznej

Kierunek SOCJOLOGIA

studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

(po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)

 • Socjologia zmiany społecznej
 • Socjologia mediów
STUDIA NIESTACJONARNE


Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

Specjalności nauczycielskie:
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Animacja kulturowa z edukacją medialną

Kierunek PEDAGOGIKA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie):

Specjalności nauczycielskie:
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)
 • Pedagogika korekcyjna

Specjalności nienauczycielskie:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie w oświacie
 • Doradztwo zawodowe i personalne

Kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne jednolite magisterskie (5-letnie)

Specjalności nauczycielskie:
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

Specjalności nauczycielskie – kontynuacja
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)
 • Logopedia

Specjalności nauczycielskie – kwalifikacja
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Terapia pedagogiczna

Specjalności nienauczycielskie
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)
 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową


Kierunek PRACA SOCJALNA – profil praktyczny studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie):
 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny

Kierunek PSYCHOLOGIA jednolite magisterskie studia niestacjonarne (5-letnie):
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna

STUDIA PODYPLOMOWE

LISTA SPECJALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH:

  Edukacja artystyczna:
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 • Grafika komputerowa i multimedialna
 • Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna

 • Pedagogika:
 • Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
 • Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
 • Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze
 • Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką
 • Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
 • Zarządzanie w systemie oświaty

 • Pedagogika specjalna:
 • Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
 • Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Logopedia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii
 • Rehabilitacja wzroku słabowidzących
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniemi ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin
 • Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

 • Psychologia:
 • Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
 • Mediacja sądowa i pozasądowa
 • Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Socjoterapia
 • Studium coachingu

KURSY DOSKONALĄCE

 • Kurs doskonalący "Ruch dla uczenia się" (Move to learn)
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia II stopień
 • Coaching we wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Jak zostać dobrym mówcą czyli retoryka pedagogiczna dla nauczycieli i wychowawców

KURSY KWALIFIKACYJNE
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie