Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel.: 261 837-939, 261 837-956, fax: 261 837-938
www:   http://www.wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
WAT na Facebooku
e-mail:   rekrutacja@wat.edu.pl
Liczba odwiedzin od : 6892 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


WYDZIAŁY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

- Studia Mundurowe
- Wydział Cybernetyki
- Wydział Elektroniki
- Instytut Optoelektroniki
- Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
- Wydział Nowych Technologii i Chemii
- Wydział Mechaniczny
- Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
- Wydział LogistykiZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Kandydat w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej może zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne; w przypadku takiej jednoczesnej rejestracji, najpierw jest rozpatrywany na studiach stacjonarnych, a dopiero w przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne, jest rozpatrywany na studiach niestacjonarnych. Studia stacjonarne są bezpłatne, a na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów oraz wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych, podane są na stronie: www.wat.edu.pl.

Rejestracja obejmuje:
 • wypełnienie na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podania-ankiety

 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł

 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:
 • dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

 • dla kandydata ze świadectwem "starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

System naliczania punktów rankingowych 2017/2018

Przedmioty oraz maksymalne wartości punktów rankingowych do uzyskania za przedmioty podczas rekrutacji na studia I stopnia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 • matematyka: 30
 • geografia: 45*
 • historia: 45*
 • wiedza o społeczeństwie: 45*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
BIOGOSPODARKA (profil ogólnoakademicki, na studiach I stopnia, realizowany przez trzy uczelnie: WAT w Warszawie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką)
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30*
 • chemia: 30*
 • biologia: 30*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
BUDOWNICTWO
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
CHEMIA
 • matematyka: 45
 • chemia: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
ENERGETYKA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
INFORMATYKA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30*
 • informatyka: 30*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
INFORMATYKA W MEDYCYNIE
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30*
 • informatyka: 30*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
INŻYNIERIA KOSMICZNA I SATELITARNA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30*
 • informatyka: 30*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
LOGISTYKA (profil ogólnoakademicki)
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
LOGISTYKA (profil praktyczny)
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
MECHATRONIKA
 • matematyka: 45
 • fizyka: 30
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
 • matematyka: 30
 • geografia: 45*
 • historia: 45*
 • wiedza o społeczeństwie: 45*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5
ZARZĄDZANIE
 • matematyka: 30
 • geografia: 45*
 • historia: 45*
 • wiedza o społeczeństwie: 45*
 • język obcy: 20
 • język polski: 5

Uwaga: * - podstawą do naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.

Maksymalna liczba punktów rankingowych za wyniki na maturze - 100.

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad)

 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK

 • kserokopia dowodu osobistego

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, budynek główny

Sekcja ds. Rekrutacji
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30
w okresie lipiec - wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18:00
tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

DZIEŃ OTWARTY: 25 marca 2017r.


Więcej informacji o zasadach rekrutacji jest na stronie Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:
www.wat.edu.pl
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNAZASADY REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIARekrutacja na studia prowadzona jest dwukrotnie:
 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym (październik)

 • dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (luty)

Na studia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub licencjata uzyskany na kierunku studiów zbieżnym lub pokrewnym do kierunku realizowanego w Akademii.

Kandydat podczas rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) wybiera interesujący go kierunek studiów i maksymalnie 3 specjalności na każdym rodzaju studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność na studiach stacjonarnych rozpatrywany jest kolejno na drugą i trzecią. Jeżeli nie zakwalifikuje się na studia stacjonarne rozpatrywany jest analogicznie na studiach niestacjonarnych.

Studia stacjonarne są bezpłatne, zaś na studiach niestacjonarnych pobierane jest czesne.

Na rejestrację składa się również dostarczenie przez kandydata dokumentów:
 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu)

 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks

 • aktualna fotografia w wersji papierowej oraz kolorowa fotografia w formie cyfrowej przesłana przez IRK

 • kserokopia dowodu osobistego

Decyzję w sprawie przyjęcia na specjalność określonego kierunku studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:
 • wynik ukończenia studiów wyższych

 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów

 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych

Wyniki rekrutacji są podawane w IRK, na wywieszonych w WAT listach oraz w pisemnej decyzji wysłanej do każdego kandydata.

DZIEŃ OTWARTY: 25 marca 2017r.


Miejsce składania dokumentów:
Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2, budynek główny
Sekcja ds. Rekrutacji
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30
w okresie lipiec - wrzesień, w czwartek dodatkowo do 18:00
tel.: 261 837 939, 261 837 956, tel./fax: 261 837 938
e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl
www.wat.edu.pl

Więcej informacji o zasadach rekrutacji jest na stronie Informacje dla kandydatów na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie