Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Ekonomii

ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
tel. (17) 872-16-02, (17) 872-16-03
www:   http://www.ur.edu.pl
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/ekonomii/
e-mail:   info@ur.edu.pl
rekrutacjawe@ur.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15418 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

<<< lista wydziałów

Wydział Ekonomii oferuje kierunek Ekonomia na:
 • studiach stacjonarnych II stopnia
 • studiach niestacjonarnych I stopnia
 • studiach stacjonarnych I stopnia
 • studiach niestacjonarnych II stopnia

Studia I stopnia - licencjackie
Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny) specjalności:
 • ekonomia przedsiębiorstwa
 • europejska integracja gospodarcza
 • gospodarka regionalna i lokalna
 • ekonomia usług biznesowych
Studia II stopnia - uzupełniające magisterskie
Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny) specjalności:
 • ekonomia przedsiębiorstwa
 • europejska integracja gospodarcza
 • gospodarka regionalna i lokalna
 • ekonomia usług biznesowych
Studia podyplomowe
 • Analiza makrootoczenia dla potrzeb biznesowych
 • Kapitał ludzki i komunikacja w organizacji
 • Marketing w handlu i usługach
 • Studium ekonomiczne dla nieekonomistów
 • Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacją
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
 • Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej
O WYDZIALE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział Ekonomii rozpoczął swoją działalność w strukturze Uniwersytetu od 1 września 2001 roku. Wydział jest młodą, ciągle jeszcze kształtującą się jednostką opierającą się na dorobku i wieloletnich doświadczeniach uczelni z których połączenia powstał, a więc Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filii w Rzeszowie i stał się kontynuatorem ich wieloletnich tradycji akademickich.

Na Wydziale Ekonomii zatrudnionych jest blisko 80 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym kilkunastu profesorów. Walorem Wydziału jest przestronna baza naukowo-dydaktyczna, w której prowadzony jest proces dydaktyczny oraz zaplecze socjalne Wydziału. Baza ta zlokalizowana jest w centrum miasta przy pl. Ofiar Getta i w obiektach przy ul. Ćwiklińskiej (Rzeszów-Zalesie).

Realizowany na Wydziale Ekonomii program kształcenia umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy ekonomicznej i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek, a wybór specjalności następuje po trzecim semestrze.


Uczelnia oferuje w ramach kierunku następujące specjalności:

 • ekonomia przedsiębiorstwa
 • europejska integracja gospodarcza
 • gospodarka regionalna i lokalna
 • ekonomia usług biznesowych


Wynikająca z przyjętego systemu kompatybilność i porównywalność z programami nauczania na większości europejskich uczelni, daje szerokie możliwości absolwentom Wydziału Ekonomii. Otwiera między innymi drogę do kontynuowania studiów na innych uczelniach, także poza granicami kraju oraz daje atut w postaci akceptowanego na terenie całej Unii Europejskiej dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
STUDIA I STOPNIA - LICENCJACKIE

Studia I stopnia trwają 6 semestrów. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek, a wybór specjalności następuje po trzecim semestrze. Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny) specjalności:
 • ekonomia przedsiębiorstwa
Specjalność przygotowuje ekonomistów, analityków, konsultantów do pracy w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach wspierających oraz promujących działalność podmiotów gospodarczych.
 • europejska integracja gospodarcza
Specjalność przygotowuje ekonomistów posiadających wiedzę w zakresie: teorii i praktyki międzynarodowej integracji gospodarczej; uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego; polityki społeczno-gospodarczej UE, a w szczególności polityki handlowej i polityk branżowych poszczególnych rynków Wspólnoty; z zakresu pozyskiwania środków unijnych.

Jest to wiedza przydatna w pracy w instytucjach krajowych i międzynarodowych, związanych z pogłębianiem procesów integracyjnych, z zarządzaniem środkami polityk wspólnotowych, jak i w podmiotach gospodarczych, które aktywnie uczestniczą w jednolitym rynku europejskim.
 • gospodarka regionalna i lokalna
Specjalność przygotowuje fachowców w zakresie analizy, planowania i organizowania systemów gospodarki regionalnej. Absolwenci przygotowani są do pracy w jednostkach administracji samorządowej oraz w instytucjach realizujących politykę społeczno-gospodarczą w otoczeniu podmiotów gospodarczych.
 • ekonomia usług biznesowych
Specjalność przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy na rynku w charakterze: doradcy, usługodawcy dla przedsiębiorstw (w szerokim spektrum działań) oraz konsultanta dla osób fizycznych.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na diagnozowanie zjawisk rynkowych, prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, kompleksowych badań marketingowych, doradztwa uwzględniającego specyfikę usług związanych z działalnością biznesową i umiejętnym korzystaniem z instrumentów polityki gospodarczej oraz środków finansowych z funduszy UE.

STUDIA II STOPNIA - UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny) specjalności:
 • ekonomia przedsiębiorstwa
Specjalność rozwija teoretyczne podstawy wiedzy ekonomicznej i przygotowuje kadry (na poziomie zaawansowanym) do zarządzania różnego rodzaju organizacjami, instytucjami finansowymi, wzmacnia twórcze działania stymulujące rozwój podmiotów gospodarczych.
 • europejska integracja gospodarcza
W ramach specjalności absolwenci pogłębiają wiedzę z zakresu ekonomii międzynarodowej, a w szczególności z międzynarodowej integracji gospodarczej, zasad i uwarunkowań funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, rozwijania regionalnej współpracy transgranicznej. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności są niezbędne w pogłębianiu procesu integracji na różnych poziomach, w budowaniu relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi a instytucjami działającymi w otoczeniu gospodarki, w budowaniu sieci współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w skali globalnej i lokalnej.
 • gospodarka regionalna i lokalna
Absolwenci zdobywają zaawansowane przygotowanie ekonomiczne, znają podstawy funkcjonowania gospodarki publicznej i planowania przestrzennego, zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania gospodarki lokalnej i regionalnej, opracowywania strategii rozwoju, zarządzania projektami.
 • ekonomia usług biznesowych
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania strategicznego, kierunków inwestowania kapitału, tworzenia racjonalnej ekonomicznie struktury we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, kreowania jego polityki w stosunku bliższego i dalszego otoczenia, projektowania inwestycji finansowych i ekologicznych oraz doradztwa biznesowego dla instytucji i osób fizycznych. Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach kierowniczych i doradczych w jednostkach biznesowych oraz publicznych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie