Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 732-14-91
www:   http://www.szkolawkruszynie.edupage.orge-mail:   spkruszyn@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2807 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZYNIE

- miła, domowa atmosfera
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- aktywne poznawanie regionu i kraju
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- liczne sukcesy sportowe

O nas

Nasz szkolny budynek ma ponad sto lat i od początku mieściła się w nim szkoła. Oczywiście od momentu powstania przeprowadzono w nim wiele remontów oraz dobudowano nowoczesną salę gimnastyczną. Dysponujemy również salą komputerową, z której korzystają wszyscy uczniowie w ramach swoich lekcji.

Naszym podopiecznym umożliwiamy:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju
 • przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • nawiązanie ze środowiskiem wychowawczym współpracę, sprzyjającą realizowaniu celów i zasad obowiązujących w szkole, stosownie do potrzeb i oczekiwań środowiska
 • kształtowanie u uczniów postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • wyrabianie u uczniów samodzielność w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, a także poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie
 • umożliwianie poznania dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych oraz dokonywania wyborów i tworzenia własnej hierarchii wartości
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • umożliwianie realizacji obowiązku szkolnego oraz kontrola jego spełniania

Naszym uczniom zapewniamy pełne bezpieczeństwo:
 • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć
 • wycieczki szkolne oraz wszelkiego typu zorganizowane wyjścia uczniów poza teren szkoły przygotowywane są i rozliczane zgodnie z przyjętym w szkole regulaminem
 • podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami
 • nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego przez dyrektora szkoły harmonogramu
 • dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela
 • nauczyciele po skończonych przez uczniów zajęciach odprowadzają ich do szatni
 • za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, m. in. :
 • zajęcia sportowe
 • koło teatralne
 • koło języka niemieckiego
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • Koło Miłośników Języka Polskiego
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • koło plastyczne


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie