Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

Parowa 63, 59-724 Osiecznica
tel. (75) 732-18-85
www:   http://www.spparowa.szkolnastrona.ple-mail:   spparowa@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2324 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAROWEJ

- oddział przedszkolny
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- poszanowanie praw dziecka
- idealne warunki to kształtowania się osobowości młodego człowieka
- cyklicznie organizowane imprezy szkolne

O nas

W nasze szkole dbamy o edukację ekologiczną. Koło ekologiczne w SP w Parowej istnieje od roku szkolnego 1999/2000. W roku szkolnym 2004/2005 wzięliśmy udział w I edycji ogólnopolskiego konkursu pt. "Czysty las".

Ponadto podejmowaliśmy wiele inicjatyw edukacyjnych takich jak: nauka segregacji śmieci, badanie populacji owadów w lesie, wycieczki. Koło nasze objęło stałą opieką wyznaczone stanowisko dokarmiania zwierząt na terenie leśnictwa "Cisy".

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym przede wszystkim w zakresie pomocy w organizowaniu różnych imprez i uroczystości szkolnych. Współpraca ta jest obustronna. Szkoła ze swojej strony udostępnia salę gimnastyczną, sale lekcyjne na potrzeby zakładów i organizacji.

Współpracujemy również z organizacjami społecznymi i zakładami działającymi nie tylko w naszej wsi. Współpraca ta jest nam niezbędna w zakresie realizacji różnych zadań o charakterze wychowawczym, czasem również opiekuńczych i dydaktycznych.

Cele i zadania naszej placówki

Nasza szkoła:
 • zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych i psychologicznej, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka
 • zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie
 • umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz historii i kultury własnego narodu
 • stwarza warunki do nauczania religii. Uczniom nie uczęszczającym na naukę religii zapewnia się opiekę w świetlicy
 • uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek, i w jakiejkolwiek formie
 • utrzymuje stałą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i logopedycznej uczniom i ich rodzicom
 • umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach wyrównawczych, a uczniom grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze
 • umożliwia uczniom rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych
 • Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki
 • może on także prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy
 • Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi
 • organizuje nauczanie indywidualne w domu ucznia, jeżeli ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe uczęszczanie ucznia do szkoły, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy
 • uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodów rodzinnych lub losowych oraz z rodzin patologicznych szkoła w miarę posiadanych środków na ten cel może udzielić pomocy
 • zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie i poza terenem szkoły w trakcie wycieczek


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie