Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych

w Bielawie

ul. Polna 2, 58-260 Bielawa
tel./fax (74) 833-21-16, kom. 663-434-388
www:   http://www.zsz-cech-bielawa.pl
ZSCRR na Facebooku
e-mail:   zszc.bielawa@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15714 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA

- prowadzimy nabór do klasy 7 z Oddz.
  Przysposabiającymi do Pracy

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
wielozawodowa (3 lata)OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

- oferuje dokształcanie teoretyczne dla
  pracowników młodocianych odbywających
  naukę w Zasadniczych Szkołach
  Zawodowych/Branżowych Szkołach
  I Stopnia

O Nas

Szkoła mieści się w trzykondygnacyjnym budynku, w otoczeniu zieleni i bliskim sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych Orlik. Posiada jasne, przestronne, dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne gabinety, salę gimnastyczną oraz możliwość skorzystania z boisk przeznaczonych do różnych dyscyplin sportowych.

Szkoła jest niewielka i kameralna, dlatego też każdy uczeń jest postrzegany indywidualnie. Posiadamy szeroko rozwiniętą opiekę psychologiczno - pedagogiczną i przyjazne nastawienie nauczycieli i innych pracowników. Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach, zajęciach dodatkowych, zawodach sportowych i innych uroczystościach, w które obfituje życie szkoły.

„Wybierając dobry zawód zapewniasz sobie bezpieczną przyszłość”

Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie kształci młodocianych pracowników w różnych zawodach, zajęcia organizowane są w oddziałach wielozawodowych, co oznacza, że uczniowie w szkole uczą się tylko przedmiotów ogólnokształcących, natomiast przedmioty zawodowe realizowane są w formie miesięcznych kursów, organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy lub Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego istniejący przy szkole, który organizuje kursy dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają u pracodawców w zakładach rzemieślniczych i pozarzemieślniczych na podstawie umowy o pracę. W ten sposób uczniowie uzyskują status pracownika młodocianego, co wiąże się z wynagrodzeniem i innymi przywilejami wynikającymi z Kodeksu Pracy.
 1. klasy pierwsze - 2 razy w tygodniu
 2. klasy drugie - 3 razy w tygodniu
 3. klasy trzecie - 3 razy w tygodniu

Nasze atuty:
 • jesteśmy szkołą kameralną, co pozwala nam otoczyć każdego ucznia indywidualną opieką
 • bezpłatne bilety miesięczne dla uczniów z Bielawy dojeżdżających na praktyczną naukę zawodu do innych miejscowości
 • pomoc w wyborze zakładu zapewniającego miejsce praktycznej nauki zawodu na terenie Bielawy oraz Dzierżoniowa
 • wyjazdy uczniów na zagraniczne staże zawodowe w ramach programów unijnych
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • pomoc pedagogiczna i psychologiczna
 • kompleks boisk sportowych "Orlik"
 • bezpieczeństwo: całodobowy monitoring terenu szkoły
 • zajęcia na basenie lub siłowni w ramach wychowania fizycznego
 • dla chętnych w ramach zajęć pozalekcyjnych język niemiecki i język niemiecki zawodowy
 • uroczystości i imprezy organizowane dla młodzieży
 • wycieczki turystyczne i dydaktyczne
 • konkursy, projekty i przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Rzemiosła wspierające szkołę w jej działaniach wychowawczych poprzez pozyskiwanie środków finansowych na organizację wycieczek i innych szkolnych przedsięwzięć

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Nasza oferta jest skierowana dla uczniów:
 • przejawiających różne trudności w nauce
 • nie rokujących nadziei na ukończenie szkoły podstawowej w normalnym trybie
 • którzy uzyskali promocję do klasy VII
 • lub nie uzyskali promocji do klasy VII szkoły podstawowej lub nie otrzymali promocji do klasy II gimnazjum

Nabór prowadzimy przez cały rok. Kandydat powinien mieć niepowodzenie w dotychczasowej edukacji szkolnej (niepromowanie, co najmniej jednokrotne powtarzanie klasy).

Naszym celem jest:
 • zorganizowanie pomocy w nauce dostosowując wymagania edukacyjne do możliwości ucznia
 • pomoc w zdobyciu zawodu w formie przysposobienia do pracy
 • umożliwienie ukończenia branżowej szkoły I stopnia i uzyskanie tytułu czeladnika w wybranym zawodzieSerdecznie Zapraszamy!!!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie