Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
II Liceum Ogólnokształcące

im. Mikołaja Kopernika

ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów
tel. (76) 834-16-13
www:   http://www.lo2.nazwa.ple-mail:   2loglo@wp.p


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10022 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauczanie języków obcych
- przyjazna i bezpieczna atmosfera
- koła zainteresowań
- wszechstronny rozwój ucznia
- wysoki poziom nauczania
- dobra baza dydaktyczna

Nasza szkoła


W szkole powołany jest Zespół do prowadzenia mierzenia jakości pracy szkoły. Zadania Zespołu ds. jakości zapisane są w regulaminie Rady Pedagogicznej. Dyrektor szkoły wspiera i monitoruje pracę Zespołu ds. mierzenia jakości. Wnioski z mierzenia jakości pracy szkoły przekazywane są uczniom i ich rodzicom. Szkolny plan mierzenia jakości jest zintegrowany z planem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

Szkoła aktywnie kreuje swój pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. Oferta edukacyjna naszej szkoły jest dostosowywana do potrzeb uczniów i kandydatów. Posiadamy sojuszników wspierających jej działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Nauczyciele zatrudnieni w szkole uczą zajęć edukacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Polityka zatrudniania nauczycieli odpowiada potrzebom szkoły i jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W naszej szkole ustalone są kryteria oceny pracy nauczycieli, które są im znane. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizowane są w ramach środków własnych szkoły. Plany rozwoju zawodowego nauczycieli po konsultacjach z dyrektorem są zgodne z programem rozwoju szkoły. Szkoła posiada plan doskonalenia Rady Pedagogicznej oraz poszczególnych nauczycieli, który jest systematycznie realizowany. Nasi nauczyciele mają stworzone zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. W szkole nauczyciele wykorzystują różne metody nauczania. Uczniowie szkoły są motywowani do dodatkowej pracy, ukierunkowanej na ich własny rozwój.

Baza szkoły zapewnia realizację jej zadań statutowych. Gabinety przedmiotowe posiadają niezbędne pomoce dydaktyczne. Dużą atrakcją szkoły jest dobrze wyposażone Obserwatorium Astronomiczne umieszczone na dachu szkoły. Biblioteka szkolna jest dostępna dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Znajdujący się w szkole sprzęt jest właściwie zabezpieczony. Szkoła zabiega o unowocześnianie bazy dydaktycznej.

Szkoła jest bezpieczna dla przebywających w niej osób. Uczniowie i ich rodzice są zapoznawani z zasadami bhp obowiązującymi w szkole. W szkole rozpoznaje się zagrożenia bhp i podejmuje działania zapobiegające wypadkom. W czasie zajęć w szkole i poza szkołą uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Pracownicy szkoły przechodzą odpowiednie przeszkolenie z zakresu bhp. W szkole na potrzeby uczniów przez cztery dni w tygodniu pracuje pielęgniarka.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych mają zapewnioną pomoc. Uczniowie szczególnie uzdolnieni mają stworzone szanse rozwoju swoich zainteresowań. Organizacja i warunki kształcenia są w szkole dobre. Realizowane w szkole programy wychowania i kształcenia promują uniwersalne dla człowieka wartości. Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uwzględniają realia i potrzeby szkoły. Wychowanie w duchu uniwersalnych wartości człowieka oraz orientacja zawodowa i planowanie kariery, to główne działania wychowawcze szkoły. Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki nauczania. Chętnie biorą oni udział i odnoszą również sukcesy w konkursach i olimpiadach.

W szkole przestrzegane są prawa i obowiązki uczniów zapisane w statucie. Relacje między różnymi podmiotami szkoły należy określić jako co najmniej dobre. Pedagog szkolny służy pomocą przy ubieganiu się uczniów szkoły o pomoc materialną z różnych źródeł. Praca opiekuńcza szkoły jest planowana i systematycznie realizowana. W szkole są przestrzegane normy kulturalnego współżycia.

Organizacja pracy szkoły jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W szkole indywidualizuje się proces kształcenia dostrzegając nie tylko uczniów z trudnościami w nauce, ale i uzdolnionych. W szkole systematycznie przeprowadza się wewnętrzne mierzenie jakości pracy. Informacje o jakości kształcenia przekazywane są uczniom i ich rodzicom.

Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie