Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika

Serby, ul. Ogrodowa 18, 67-200 Serby
tel./fax (76) 833-13-13
www:   http://www.spserby.edupage.orge-mail:   spserby.poczta@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3109 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SERBACH

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- bardzo dobre warunki do nauki
- rozwój zainteresowań uczniów
- działalność szkolnego pedagoga
- biblioteka
- świetlica, stołówka

Szkoła Podstawowa w Serbach została otwarta po raz pierwszy 17.09.1946 r.  Przez wiele lat aktywnie działaliśmy w lokalnym środowisku, włączając się w życie społeczne. Nasza szkoła odnosi co roku olbrzymie sukcesy w zawodach sportowych, głównie w tenisie stołowym i to zarówno na szczeblu rejonowym jak i wojewódzkim.

Cele i zadania szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły. W szczególności zapewnia uczniom:
 • poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej,
 • kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego rozwojowi w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym oraz duchownym
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
 • udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Oferta edukacyjna

 • Integracja wiedzy nauczanej przez: kształcenie zintegrowane w klasach I – III, bloki przedmiotowe, ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno - obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie
 • oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, wpajanie zasad kultury życia codziennego
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno – wyrównawczych
 • prowadzenie lekcji religii w szkole
 • działalność pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, Komisariatem Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • nauka języka obcego w klasach młodszych

Co zapewniamy?

Biblioteka jest Szkolnym Centrum Informacyjnym. Służy ona realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i ucznia, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Szkolna biblioteka pełni funkcje:
 • kształcąco-wychowawczą
 • opiekuńczo-wychowawczą
 • kulturalno-rekreacyjną
 • informacyjną
Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru oraz zasobów Internetu podczas zajęć lekcyjnych.

W szkole działa także świetlica, której organizację i zasady działania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Nasza placówka zapewnia uczniom możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Rolę stołówki pełni szkolna świetlica.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie