Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

Jaczów, ul. Główna 20, 67-200 Głogów
tel./fax (76) 831-22-50
www:   http://www.spjaczow.ple-mail:   spjacz@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7630 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- rozwój zainteresowań uczniów
- "Bezpieczna Szkoła"
- rozwijająca się baza szkoły

PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

- możliwość zorganizowania punktu przedszkolnego
- realizacja programu wychowania przedszkolnego

Szkoła Podstawowa w Jaczowie od 1998r. nosi imię Henryka Sienkiewicza. Umożliwiamy naszym uczniom zdobycie wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im efektywnie kontynuować swoją edukację.

Cele szkoły
Nasza placówka istnieje, po to aby uczniowie:
 • posługiwali się językiem ojczystym w mowie i na piśmie w sposób poprawny
 • umieli uczyć się i oceniać efekty swojej pracy
 • potrafili samodzielnie myśleć, działać i rozwijać własne zainteresowania
 • posiedli zdolność wyszukiwania informacji z różnych źródeł
 • nauczyli się współdziałać i współpracować,
 • potrafili korzystać z dóbr kultury, rozumieli i akceptowali demokrację w życiu społecznym
 • dbali o zdrowie i środowisko naturalne
Nasze cele obejmują nie tylko środowisko uczniowskie, ale także ich rodziców oraz kadrę pedagogiczną.

Oferta edukacyjna
Aby zrealizować cele oraz zadania określone przez statut oraz programy nauczania, szkoła zapewnia swoim uczniom naukę w dobrych warunkach.

Do głównych elementów, które mogą mieć wpływ na postępy uczniów zaliczymy:
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską zatrudnianą w naszej szkole
 • ciągle doskonalony proces nauczania
 • nauka języków obcych
 • rozwój zainteresowań ucznia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS, koła artystyczne)
 • system oceniania wspierający uczniów
 • ciągłe monitorowanie i diagnozowanie działalności edukacyjnej i zachowań uczniów
 • rozwijająca się baza szkoły
 • ewaluacja pracy
 • działania innowacyjne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły
 • uwzględnienie w indywidualnych planach wynikowych zainteresowań uczniów

Mamy nadzieję, że społeczność szkolna będzie traktowała jako Patrona Szkoły jako wzorzec w ramach patriotyzmu, wytrwałości oraz optymizmu wraz z dbałością o poprawność i kulturę języka.

Bezpieczna szkoła
Nasza placówka spełnia nie tylko funkcję kształcącą oraz wychowawczą. Bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów - jest to funkcja opiekuńcza.

Aby efektywnie realizować założenia tej funkcji oferujemy:
 • system zapomóg, zasiłków losowych i stypendiów w miarę posiadanych środków
 • udzielanie doraźnej pomocy materialnej przez radę rodziców
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz podejmowanie innych działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogicznej
 • prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej
 • prowadzenie działań profilaktycznych
 • prowadzenie zajęć logopedycznych
 • opiekę higieniczno-lekarską
 • objęcie opieką świetlicy szkolnej uczniów dojeżdżających w uzgodnieniu z organem prowadzącym
 • dożywianie dla uczniów z rodzin najuboższych w postaci drugiego śniadania

Oddział przedszkolny
W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, który realizuje program wychowania przedszkolnego. W obszar działań edukacyjnych przedszkola wchodzi przede wszystkim:
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 • wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
 • wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
 • wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
W roku poprzedzającym naukę w szkole podstawowej, osoba sprawująca opiekę przeprowadza rzetelną diagnozę przedszkolną.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie