Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole

im. Władysława Reymonta w Witoszycach

Witoszyce 10, 56-200 Góra
tel./fax (65) 543-13-23
www:   http://www.zspipwitoszyce.edupage.org
e-mail:   szkolawitoszyce@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3176 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PRZEDSZKOLE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
- współdziałanie z rodziną

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wysoki poziom kształcenia
- pomoc pedagoga
- optymalne warunki rozwoju
- budzenie wyobraźni i fantazji
- rozwijanie samodzielnego myślenia
- opieka nad uczniami niepełnosprawnymi

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Udzielamy dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez:
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dzieci
 • organizowanie opieki psychologiczno - pedagogicznej nad dziećmi wybitnie zdolnymi
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w razie takiej potrzeby przez: integrację wychowania w grupie, indywidualne nauczanie, przestrzeganie demokratycznych form współżycia

Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:
 • przekazywanie dzieciom wartości ogólnoludzkich
 • wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny
 • organizowanie nauki religii na życzenie rodziców

Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:
 • organizowanie środowiska wychowującego
 • dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi
 • poszerzanie kontaktów dziecka z otaczającą rzeczywistością jako źródła przeżyć i doświadczeń

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości poprzez:
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • budzenie świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń
 • wyrabianie nawyków związanych z ochroną zdrowia i higieny osobistej

Współdziałamy z rodziną w pomocy w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej przez:
 • gromadzenie opinii oraz uwag o dziecku
 • systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu się oraz o postępach i trudnościach dzieci
 • indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami
 • organizowanie wystaw prac dzieci
 • udział rodziców w zajęciach otwartych, spotkania z psychologiem, pedagogiem i innych formach pedagogizacji
 • dążenie do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych przedszkole – dom rodzinny

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka.

Szkoła jest instytucją samorządową kształcącą i wychowującą zgodnie z ogólnoludzkimi normami humanistycznymi, w duchu tolerancji światopoglądowej, powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa do nauki.

Nasza szkoła prowadzi proces edukacyjno – wychowawczy w oparciu o:
 • Szkolny Plan Nauczania
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Szkolny Program Wychowawczy
 • Szkolny Program Profilaktyki

Celem Szkoły Podstawowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego; a także troska o każdego ucznia z osobna oraz zapewnienie wszystkim szansy pełnego wykorzystania swoich możliwości i zdolności.

Szkoła Podstawowa realizuje swoje cele poprzez:
 • dawanie podstaw rzetelnej wiedzy umożliwiającej samokształcenie oraz kontynuowanie nauki w wybranym przez ucznia, odpowiednim do jego potrzeb i możliwości, gimnazjum
 • stwarzanie warunków, które pomogą uczniom odnaleźć własne miejsce w świecie i ułatwią rozpoznanie swoich możliwości
 • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji i dokonywania wyborów
 • rozwijanie samodzielnego myślenia, pragnienia dążenia do prawdy i umiejętności kojarzenia
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania źródeł informacji, odpowiedniej ich selekcji i wykorzystania w praktyce
 • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych ludzi
 • budzenie wyobraźni i fantazji
 • obserwowanie rozwoju ucznia w celu odkrywania jego talentów, a następnie także rozwijanie jego zainteresowań
 • stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu dziedzictwa kulturowego, tradycji, z zachowaniem świadomej postawy patriotycznej

Nasza szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez organizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Szkoła Podstawowa sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do potrzeb, w ramach możliwości placówki.

Współdziałamy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom w zakresie istniejących potrzeb.

Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie