Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie

Szarocin 53, 58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 742-44-79
www:   http://www.spszarocin.szkolnastrona.ple-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3596 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W SZAROCINIE

- ciekawe projekty i programy
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- przyjazne warunki kształcenia
- bogata baza dydaktyczna
- oddział przedszkolny
- liczne sukcesy sportowe

O nas

Misja szkoły
W naszej placówce we wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także na ich dalszy los.

Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.

Ściśle współdziałamy z rodzicami (są oni najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów" Szkoły.

Model absolwenta szkoły

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie to obywatel Europy XXI wieku, który:
 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych
 • posługuje się sprawnie językami obcymi
 • wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
 • absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie to młody obywatel, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Szarocinie to człowiek:
 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole
 • twórczo myślący
 • umiejący skutecznie się porozumiewać
 • umiejący stale się uczyć i doskonalić
 • umiejący planować swoją pracę i ją organizować
 • to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia
 • to także człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi

W szczególności szkoła:
 • umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim na poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły
 • zapewnia uczniom bogaty, program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań
 • z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi
 • organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno-krajoznawczej
 • stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia
 • przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie
 • zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym
 • kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania
 • tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym


Nasza szkoła, choć mała aktywnie włącza się w realizację różnorodnych projektów. Dzięki tym projektom uczniowie rozwijają swoje zdolności, aktywność, poznają nowe ciekawe rzeczy. Proces nauczania jest bardziej atrakcyjny, wspiera, wspomaga i rozwija zainteresowania uczniów.

Dotychczas wzięliśmy udział w następujących programach:
 • "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji"
 • - w ramach tego projektu mieliśmy przyjemność wyjeżdżać na wycieczki, uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, matematyczno-przyrodniczych, komputerowych
 • "Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I-III" - była to pomoc dla dzieci, którym nauka często sprawia kłopoty, ale również dla tych dzieci, którym należy pomagać w rozwijaniu uzdolnień
 • "Turystyka, kultura, wypoczynek" - były to spotkania z kulturą, udział w koncertach, udział w warsztatach teatralnych, wyjazdy do teatru, wyjazd do Multikina
 • "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu" - promowaliśmy talent naszego absolwenta w realizacji jego marzeń (trening footbag) oraz propagowliśmy wśród dzieci i młodzieży zdrowy, sportowy styl życia


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SZAROCINA!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie