Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju

ul. Kościelna 31, 57-540 Lądek Zdrój
tel./fax (74) 814-64-40, tel. (74) 814-68-90
www:   http://www.sp1ladek.2ap.pl
e-mail:  


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4143 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁAP PODSTAWOWA Nr 1

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wysoki poziom nauczania
- bezpieczna szkola
- szkola bez przemocy
- poszanowanie praw ucznia
- biblioteka, świetlica

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lądku Zdroju to przyjemne i spokojne miejsce do nauki i zabawy. Kształtujemy takie postawy, jak odpowiedzialność za siebie i najbliższe otoczenie. Pomagamy uczniom ujawniać zdolności, rozwijać talenty, równocześnie staramy się pomóc im w przezwyciężaniu trudności. Stwarzamy warunki do kształtowania osobowości uczniów. Kształcimy młodzież, która wyposażona w wiedzę i umiejętności, jest przygotowana do dalszej nauki i prawidłowo funkcjonuje w środowisku społecznym.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju


 • realizacja obowiązku szkolnego oraz kontrola jego spełniania
 • zdobycie wiedzy i umiejętności, rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych
 • organizowanie zajęć wyrównawczych w celu wyrównania braków edukacyjnych
 • organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej
 • ukierunkowanie na poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,
 • organizowanie lekcji religii, uznając prawo do religijnego wychowania
 • zapewnianie pomocy pedagoga szkolnego
 • Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze
 • Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie wycieczek

Prawa ucznia


Uczeń ma prawo do:
 • informacji na temat zakresu wymagań
 • posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień
 • poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich
 • nietykalności osobistej
 • uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach korzystania z pomocy materialnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie