Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa nr 2

w Lubaniu

ul. Dolna 8, 59-800 Lubań
tel./fax (75) 721-76-25
www:   http://www.sp2.luban.ple-mail:   sp2luban@02.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4567 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LUBANIU

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- opieka psychologiczno-pedagogiczna
- zajęcia pozalekcyjne
- aktywny Samorząd Uczniowski
- biblioteka
- dobre warunki do rozwoju
- organizacje uczniowskie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaniu jest publiczną szkołą, w której czas trwania nauki wynosi sześć lat i obejmuje klasy I-VI. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Lubań. Nasza placówka umożliwia poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie dającym co najmniej podstawę do kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia.

Stwarzamy idealne warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Uwzględniamy indywidualne potrzeby uczniów i troszczymy się o zapewnienie im równych szans. Aby realizować te zadania zatrudniamy nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Dzieci, która mają potrzebę rozwijania swoich zainteresowań zapraszamy na dodatkowe zajęcia. Zapewniamy możliwości wprowadzania form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie. Współpracujemy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

W naszej szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży i dzieci albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W naszej placówce działa Samorząd Uczniowski, który ma szczególności prawo do:
  • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymaganiami
  • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań
  • redagowania i wydawania gazety szkolnej
  • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły
  • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

BIBLIOTEKA
Można tu znaleźć również bibliotekę szkolną. Służy ona realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez:
  • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
  • tworzenie warunków do poszukiwania , porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie