Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 3

w Lubinie

ul. Gwarków 93, 59-300 Lubin
tel./fax (76) 746-10-10
www:   http://www.sp3.lubin.ple-mail:   sekretariat@sp3.lubin.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6543 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LUBINIE

- wykwalifikowana kadra nauczycieli
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- edukacja proekologiczna i prozdrowotna
- ciekawa oferta edukacyjna
- poszanowanie praw dziecka
- szkoła bezpiecznego Internetu
- szkoła bez przemocy

O nas

Zadania placówki

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w aktach prawnych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wielu uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki, wychowania i opieki

Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami i instytucjami.

Misja szkoły
Szkoła prowadzi działalność oświatową opartą na misji:
 • „Jesteśmy szkołą XXI wieku-szkołą przyjazną, otwartą i bezpieczną”
 • przygotowuje ucznia do wykorzystania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych
 • propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia
 • dba o „Naszą małą Ojczyznę” w perspektywie kultury europejskiej
 • uwzględnia intelektualne i emocjonalne potrzeby dziecka
 • dysponuje nowoczesnymi środkami dydaktycznymi
 • zapewnia atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

Powyższe cele szkoła realizuje poprzez następujące zadania:
 • traktować wiadomości przedmiotowe w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • realizować programy profilaktyczne promujące zdrowy i bezpieczny styl życia
 • kontynuować działania dotyczące bezpieczeństwa dziecka w szkole i poza nią
 • kształtować postawy proekologiczne uczniów
 • zapoznawać z dziedzictwem kultury narodowej postrzeganej z perspektywy kultury europejskiej

Działalność wychowawcza szkoły określona jest poprzez cele Szkolnego Programu Wychowawczego:
 • kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychologicznym, społecznym i zdrowotnym
 • wdrażanie zachowań propagujących tolerancję, sprawiedliwość, poszanowanie godności człowieka i etyki pracy
 • zapoznanie z dziedzictwem kultury narodowej i lokalnej postrzeganej z perspektywy kultury europejskiej

Powyższe cele szkoła realizuje poprzez następujące zadania:
 • realizację programów profilaktycznych promujących zdrowie i bezpieczny styl życia
 • kształtowanie działań dotyczących bezpieczeństwa dziecka w szkole i poza nią
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie mu równych szans
 • kształtowanie etyki pracy
 • rozwijanie umiejętności poznawania otoczenia rodzinnego, społecznego i kulturowego
 • przygotowanie uczniów do życia w nowych realiach społecznych w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej
 • rozwijanie wszechstronnej współpracy z rodzicami

Świetlica szkolna
Do głównych zadań, jakie realizowane są w świetlicy należą:
 • zapewnienie opieki dzieciom
 • wdrażanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (wychowanie komunikacyjne)
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej, promowanie zdrowia (m.inn. codzienne ćwiczenia i zajęcia ruchowe w sali i na powietrzu), spacery, wycieczki, a także gry i zabawy socjoterapeutyczne kształtujące poprawne kontakty w grupie
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej
 • kształtowanie zachowań propagujących tolerancję (szczególnie wobec uczniów niepełnosprawnych)
 • zapoznanie z dziedzictwem kultury narodowej, lokalnej i europejskiej
 • inspirowanie działań w zakresie samorządności

W trakcie zajęć w świetlicy rozwijane są zainteresowania twórcze dzieci (zajęcia umuzykalniające, teatralne, czytelnicze, konkursy ładnego czytania, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki prac dzieci, współzawodnictwo sportowe). Uczniowie mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji. W ramach współpracy ze środowiskiem wychowankowie uczestniczą w zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej, oraz biorą udział w różnych konkursach przeprowadzanych przez lubińskie szkoły podstawowe.

Osiągnięcia
Nasi podopieczni zdobywają wyróżnienia i nagrody, między innymi:
 • III miejsce w konkursie „Bawimy się bezpiecznie i wesoło” w SP 9 (2004 r.)
 • I miejsce w konkursie „Lubin moje miasto” w klubie „Labirynt” (2005 r.)
 • I miejsce w konkursie „Lubię Lubin” w SP 8 (2005 r.)
 • III miejsce w konkursie „Najpiękniejsza kartka świąteczna w SP 3 (2005 r.)
 • I miejsce w konkursie „Znam swoje miasto” w SP 8 (2006 r.)
 • III miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Jesień zdrowia i urody” w SP 9 (2006 r.)
 • I miejsce w konkursie „Najpiękniej zapakowany prezent” w SP 9 (2006 r.)
 • II miejsce w konkursie wiedzy „Moje zachowanie zależy ode mnie” w ZSS (2007 r.)
 • I miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Moja Polska kolorowa” w SP 10 (2007 r.)
 • II miejsce w konkursie wiedzy „Moje miasto Lubin” w SP 8 (2008 r.)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie