Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa

w Kraszowie

Kraszów 32, 56-513 Międzybórz
tel. / fax (62) 785-60-61
www:   http://www.spkraszow.szkolnastrona.ple-mail:   szkolakraszow@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2790 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASZOWIE

- kształcenie w klasach I-III
- wszechstronny rozwój dziecka
- zajęcia pozalekcyjne
- organizacja imprez i uroczystości szkolnych
- wykwalifikowana kadra nauczycielska

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- klasa zerowa
- połączenie nauki i zabawy

Szkoła Podstawowa w Kraszowie działa w ramach obowiązującego prawa. Posiadamy uprawnienia do tworzenia własnych regulaminów, mających na celu regulację działalności w niektórych dziedzinach szkoły. W Szkole funkcjonuje biblioteka, świetlica oraz prowadzony jest oddział przedszkolny(klasa zerowa).

SZKOŁA PODSTAWOWA
Cykl kształcenia w naszej placówce trwa 3 lata i obejmuje jedynie I etap edukacyjny. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej, które są u nas prowadzone są obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze oraz nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. W nasze tradycje wpisują się organizowane co rok imprezy i uroczystości okolicznościowe. Celem naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka w taki sposób, aby mógł kontynuować edukację na kolejnych stopnia oraz funkcjonować w społeczeństwie.

Zadaniem szkoły jest realizacja programu nauczania skoncentrowanego na dzieciach i ich rozwoju, a w szczególności:
 • rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy
 • poszanowanie godności dziecka
 • zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów
 • dbałość o to aby dziecko mogło zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich
 • sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Na realizację zadań określonych w programie w oddziałach przedszkolnych przeznaczone jest nie mniej niż pięć godzin dziennie. Podstawowymi formami dydaktyczno-wychowawczymi w przedszkolu są zabawa, spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz zajęcia dydaktyczne.

Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych sytacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które będą niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
 • zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie